RSS
Dzisiaj jest: Piątek, 28 Sierpnia 2015
Poczta                  polski english
Statystyki dnia KWP:
 
Interwencje:761
Zatrzymani sprawcy:31
Zatrzymani poszukiwani:7
Wypadki drogowe:2
Więcej...
 
 
 KIEROWNICTWO STRUKTURA KWP RZECZNIK PRASOWY TWÓJ DZIELNICOWY PRACA W POLICJI ________________ FUNDUSZE UNIJNE RUCH DROGOWY PREWENCJA KADRY I SZKOLENIE KRYMINALISTYKA PSYCHOLOG W POLICJI PRAWA CZŁOWIEKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE INWESTYCJE I REMONTY ZWIĄZKI ZAWODOWE IPA BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH STOWARZYSZENIE EMERYTÓW i RENCISTÓW POLICYJNYCH _______________ POZWOLENIA NA BROŃ LICENCJA DETEKTYWA OCHRONA OSÓB I MIENIA OSOBY POSZUKIWANE, OSOBY ZAGINIONE INTEGRACJA LOGISTYCZNA PLATFORMA DLA DOSTAWCÓW NASI PASJONACI HISTORIA POLICJI FILMOTEKA LINKI KONTAKT  GALERIE
 


strzałka Sekcja Prewencji
 
 
Naczelnik: komisarz Sławomir Szymański
Z-ca Naczelnika: podinspektor Mariusz Brodziak
Z-ca Naczelnika: podkomisarz Tomasz Meyze
tel. (052) 5881258 fax. (052) 5255777
ul. Wojska Polskiego 4F
85-171 Bydgoszcz
 
 
Do zadań sekcji należy:
  • bieżący nadzór i koordynacja funkcjonowania służb dyżurnych KMP oraz podległych organizacyjnie komisariatów;
  • organizowanie i koordynowanie działań związanych z realizacją zabezpieczenia imprez masowych, zgromadzeń oraz podczas pobytu osób podlegających ochronie;
  • koordynowanie działań profilaktycznych w walce z przestępczością na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego;
  • współdziałanie z różnymi podmiotami w zakresie profilaktyki, zapobiegania i zwalczania przestępczości;
  • współdziałanie ze Strażą Miejską, Żandarmerią Wojskową, Strażą Ochrony Kolei i innymi instytucjami;
  • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze Portu Lotniczego w Bydgoszczy;
  • nadzorowanie problematyki zwalczania, ograniczanie zjawiska alkoholizmu;
  • uczestniczenie w spotkaniach z młodzieżą, rodzicami, pedagogami podejmując problematykę przestępczości, demoralizacji i zjawisk patologicznych wśród nieletnich.
 
Powrót  Drukuj   Wyraź opinię
Znajdź w serwisie
szukaj
KONTAKT
 
Ten serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią Policji i zawiera tylko informacje jawne.
Copyright: c 2007 - 2015 KWP Bydgoszcz
Odpowiedzialność za treść na tej stronie ponosi: KWP Bydgoszcz