RSS
Dzisiaj jest: Środa, 02 Września 2015
Poczta                  polski english
Statystyki dnia KWP:
 
Interwencje:880
Zatrzymani sprawcy:35
Zatrzymani poszukiwani:7
Wypadki drogowe:7
Więcej...
 
 
 KIEROWNICTWO STRUKTURA KWP RZECZNIK PRASOWY TWÓJ DZIELNICOWY PRACA W POLICJI ________________ FUNDUSZE UNIJNE RUCH DROGOWY PREWENCJA KADRY I SZKOLENIE KRYMINALISTYKA PSYCHOLOG W POLICJI PRAWA CZŁOWIEKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE INWESTYCJE I REMONTY ZWIĄZKI ZAWODOWE IPA BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH STOWARZYSZENIE EMERYTÓW i RENCISTÓW POLICYJNYCH _______________ POZWOLENIA NA BROŃ LICENCJA DETEKTYWA OCHRONA OSÓB I MIENIA OSOBY POSZUKIWANE, OSOBY ZAGINIONE INTEGRACJA LOGISTYCZNA PLATFORMA DLA DOSTAWCÓW NASI PASJONACI HISTORIA POLICJI FILMOTEKA LINKI KONTAKT  GALERIE
 


strzałka Nowoczesny system zarządzania jednostką Policji – EFFECTIVE POLICE

WYMIANY

PROGRAM LEONARDO DA VINCI


PROJEKT

Nowoczesny system zarządzania jednostką Policji

– EFFECTIVE POLICE.

Projekt Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy pn. „Nowoczesny system zarządzania jednostką Policji – EFFECTIVE POLICE” został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie – Program Leonardo da Vinci”.


Celem projektu jest obserwacja zagranicznych rozwiązań w zakresie technik kierowania i wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informatycznych w procesie zarządzania jednostkami Policji. Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej w zakresie skutecznego zarządzania Kujawsko – Pomorską, Małopolską i Dolnośląską Policją oraz podniesienie gotowości jednostek Policji do działania w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy wymian poznają również metody zapobiegania i zwalczania przestępczości najbardziej uciążliwej dla mieszkańców regionu. Ponadto wymiana umożliwi Beneficjentom poznanie sposobów rozpoznawania oczekiwań społecznych i kreowania wizerunku Policji jako urzędu przyjaznego obywatelowi.

Projekt zakłada przygotowanie wymiany doświadczeń dla 18 os. grupy funkcjonariuszy i pracowników Policji reprezentujących Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu i Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Uczestnicy stażu zostaną podzieleni na trzy 6-osobowe grupy, z których każda uda się do innego kraju. Wymiany zorganizowane zostaną w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Sofii w Bułgarii w dniach 10 – 23.04.2011 roku, w Policji Federalnej w Brukseli w Belgii w dniach 15 – 28.05.2011 roku i w Policji Bezpieczeństwa Publicznego w Porto w Portugalii w dniach 5 – 17.06.2011 roku.

Z uwagi na zróżnicowanie programu wymiany w poszczególnych krajach, uczestnicy zostaną podzieleni na 3 grupy wg schematu:

  • Grupa 1 (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Sofii w Bułgarii)
6 pracowników/funkcjonariuszy Policji z W.Teleinformatyki KWP we Wrocławiu, W.Prewencji KWP w Krakowie, W.Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy, W.Łączności i Informatyki KWP w Bydgoszczy, Zespołu Prasowego KWP w Bydgoszczy/Rzecznik Prasowy KWP w Bydgoszczy, zajmujących się współpracą międzynarodową KWP w Bydgoszczy
  • Grupa 2 (Policja Federalna w Brukseli w Belgii)
6 pracowników/funkcjonariuszy Policji W.Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy, Sztabu Policji KWP w Bydgoszczy, W.Prewencji KWP we Wrocławiu, W.Kryminalnego KWP w Bydgoszczy, W.Łączności i Informatyki KWP w Bydgoszczy, zajmujących się współpracą międzynarodową.
  • Grupa 3 (Policja Bezpieczeństwa Publicznego w Porto w Portugalii)
6 pracowników/funkcjonariuszy Policji pionu logistyki KWP w Bydgoszczy, Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, W.Łączności i Informatyki KWP w Bydgoszczy, zajmujących się współpracą międzynarodową.


Selekcja uczestników projektu odbędzie się w oparciu o poniższe kryteria:

  • stanowiska: kadra kierownicza z bogatym doświadczeniem zawodowym z pionu logistyki, W.Kadr i Szkolenia, W.Łączności i Informatyki, Zespołu Prasowego, Sztabu Policji, W.Kryminalnego, Zespołu ds. Funduszy Europejskich KWP w Bydgoszczy i Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, osoby zajmujące się współpracą międzynarodową w KWP w Bydgoszczy,
  • stanowiska: kadra kierownicza z bogatym doświadczeniem zawodowym z W.Prewencji i W.Teleinformatyki KWP we Wrocławiu i W.Prewencji KWP w Krakowie,
  • odpowiedzialność za zarządzanie i kształcenie zawodowe oraz za prowadzenie polityki kadrowej w podległych jednostkach/komórkach,
  • w zakresie obowiązków zapis dotyczący planowania programów szkolenia zawodowego i przeprowadzanie szkoleń,
  • odpowiedzialność za zarządzanie i kreowanie wizerunku jednostek/komórek Policji,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym.

Efektem końcowym projektu będzie Raport sporządzony na podstawie sprawozdań końcowych przesłanych przez uczestników wymiany. Zawierać on będzie opis systemu zarządzania jednostkami Policji w Portugalii, Bułgarii i Belgii oraz doświadczeń państw partnerskich w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości, podejmowania działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w regionie oraz stosowania technologii informatycznych w pracy jednostek Policji. Raport prezentowany będzie podczas szkolenia dla Komendantów Miejskich/Powiatowych Policji woj. kujawsko-pomorskiego, na którym szkoleniowcy przekażą zdobytą za granicą wiedzę polskim policjantom. Najlepsze praktyki zaobserwowane u partnera zagranicznego zostaną wykorzystane przez polskich policjantów oraz pracowników Policji w codziennej pracy. Polscy partnerzy projektu będą odpowiedzialni za przeprowadzenie szkoleń w swoich garnizonach na terenie woj. małopolskiego i dolnośląskiego.

Zainteresowani funkcjonariusze i pracownicy Policji jednostek Policji woj. kujawsko – pomorskiego spełniający kryteria mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Zespołu ds. Funduszy Europejskich KWP w Bydgoszczy w terminie do dnia 20.08.2010 r.


Izabela Adamczak – Garstecka
Zespół ds. Funduszy Europejskich
Komenda Wojewódzka Policji
w Bydgoszczy


 
Powrót  Drukuj   Wyraź opinię
Znajdź w serwisie
szukaj
KONTAKT
 
Ten serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią Policji i zawiera tylko informacje jawne.
Copyright: c 2007 - 2015 KWP Bydgoszcz
Odpowiedzialność za treść na tej stronie ponosi: KWP Bydgoszcz