Spotkanie szkoleniowe dla policjantów w służbie przygotowawczej

Data publikacji 30.10.2019

Ceremoniał, etyka, "Niebieska Karta" oraz rola psychologa z tymi zagadnieniami zapoznali się policjanci w służby przygotowawczej. Adepci policyjnej sztuki otrzymali też cenne rady od Komendanta Wojewódzkiego, który życzył im wytrwałości i zaangażowania w codziennych obowiązkach służbowych oraz sumiennego ich wykonywania.

Wczoraj (29.10.19) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się spotkanie szkoleniowe dla policjantów w służbie przygotowawczej. Adepci mieli możliwość usystematyzowania wiedzy dotyczącej ceremoniału policyjnego, etyki zawodowej, praw człowieka, a także procedur związanych z wdrożeniem procedury „Niebieskiej Karty” i interwencji związanych z przemocą w rodzinie. Elementem, który wpisał się na stałe w inicjatywę było omówienie roli psychologa policyjnego, którego zadania w służbie policjanta stanowią istotny element nie tylko szkoleniowy, ale pomocowy w sytuacjach, z którymi na co dzień muszą zmierzyć się mundurowi nie tylko w pracy, ale w życiu prywatnym.

Funkcjonariuszy przywitał Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy  insp. Paweł Spychała, który przekazał funkcjonariuszom cenne wskazówki dotyczące codziennej służby. Życzył wytrwałości i zaangażowania w codziennych obowiązkach służbowych oraz sumiennego ich wykonywania. Kapelan kujawsko-pomorskich poicjantów ks. Stanisław Kotowski podkreślił ogromną wagę zawodu policjanta, uświadamiając adeptom, że służba społeczeństwu jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym, wymagającym szczególnego zaangażowania, wrażliwości i budowania dobrych relacji z drugim człowiekiem.

Przedstawiciele Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy, jako organizatorzy, udzielili cennych wskazówek dotyczących kreowania wizerunku instytucji poprzez zwrócenie uwagi na własny wygląd, kulturę oraz zachowanie wobec drugiego człowieka, w myśl zasady „Jak Cię widzą, tak Cię piszą”. Dzielili się także własnymi doświadczeniami.

Anna Frencel - Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy - omówiła tematykę etyki zawodowej, antydyskryminacji, wspomniała o przestępstwach z nienawiści oraz przedstawiła zadania realizowane przez pełnomocnika.

Duze zainteresowanie wśród odbiorców wzbudziły zagadnienia, które podjął Wydział Prewencji KWP Bydgoszczy, a dotyczyły one procedur postępowania w przypadku podejmowania interwencji domowych. Mundurowi podkreślali, że w takich przypadkach liczy się nie tylko zastosowanie odpowiednich rozwiązań, ale przede wszystkim ludzkie i indywidualne podejście do każdej sprawy.

Kolegom i koleżankom życzymy powodzenia w codziennej służbie.

Autor: podkom. Paulina Malinowska
Publikacja: Piotr Pawlaczyk
  • Policjanci siedzą w  ławkach
  • policjanci słuchają wykładu
  • policjantka pisze na kartce
  • Policjanci słuchają wykładu
  • policjanci siedzą w ławkach
  • Policjanci słuchają wykładów

Polecane filmy: Kanał YouTube KWP w Bydgoszczy

Aktualności Sztuki Wyboru

    Adres redakcji:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 588 13 90
Napisz do nas
 
W sprawie nadsyłania materiałów redakcyjnych prosimy o kontakt:
asp. sztab. Paulina Malinowska, tel. (52) 588 13 20
paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl
 
    Materiały prasowe:

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adjustacji, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego przyjętych tekstów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania listów i nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na stronie internetowej www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada. Kopiowanie materiałów tylko za zgodą redakcji.