Jubileusze i przedterminowe awanse - BIULETYN RAPORT - Policja Kujawsko-Pomorska

 

Jubileusze i przedterminowe awanse

Data publikacji 15.11.2019

Uroczysta zbiórka, która odbyła się na sali konferencyjnej KWP w Bydgoszczy wpisała się w obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Radosnym i przyjemnym elementem tych obchodów była możliwość przedterminowego mianowania na wyższe stopnie wyróżniających się zaangażowaniem w realizację zadań policjantów, którzy w sposób szczególny swoją służbą przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego.

W naszym garnizonie przedterminowym awansem wyróżniono 34 policjantów.

Spotkanie to było również wspaniałą okazją do uhonorowania policjantów, którzy obchodzili w tym roku jubileusze służby. Funkcjonariuszom podziękowania za dwadzieścia, dwadzieścia pięć lub trzydzieści lat służby w policyjnych mundurach, złożył Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała:

- Pragnę podkreślić, że to Państwa służba przy realizacji ustawowych zadań Policji sprawia, że nasza instytucja jest od wielu lat bardzo wysoko oceniana przez społeczeństwo.

Awansowanym i tym, którzy obchodzili jubileusz pracy w mundurze GRATULUJEMY !!

 

 

Autor: mł. insp. Monika Chlebicz
Publikacja: Piotr Pawlaczyk
 • Policjant składa meldunek komendantowi
 • Policjant składa meldunek komendantowi
 • komendant oddaje hołd sztandarowi policji
 • widok na salę konferencyjną wypełnioną policjantami
 • Komendant wręcza nagrodę policjantowi
 • Komendant wręcza nagrodę policjantowi
 • Komendant wręcza nagrodę policjantowi
 • Komendant wręcza nagrodę policjantce
 • policjanci stoją w rzędzie na sali konferencyjnej
 • Komendant wręcza nagrodę policjantowi
 • Komendant wręcza nagrodę policjantowi
 • Komendant wręcza nagrodę policjantowi
 • Komendant wręcza nagrodę policjantowi
 • Komendant wręcza nagrodę policjantowi
 • Komendant wręcza nagrodę policjantowi
 • Komendant wręcza nagrodę policjantowi
 • Komendant wręcza nagrodę policjantowi
 • Komendant wręcza nagrodę policjantowi
 • Komendant wręcza nagrodę policjantowi
 • Komendant wręcza nagrodę policjantce
 • Komendant wręcza nagrodę policjantce
 • komendant przemawia do policjantów
 • Policjanci stoją w rzędzie w sali konferencyjnej
 • Policjanci stoją w rzędzie w sali konferencyjnej
 • Policjanci stoją w rzędzie w sali konferencyjnej
 • Policjanci stoją w rzędzie w sali konferencyjnej
 • Policjanci stoją w rzędzie w sali konferencyjnej
 • Zdjęcie grupowe komendantów z policjantami
 • Zdjęcie grupowe komendantów z policjantami
 • Zdjęcie grupowe komendantów z policjantami

Polecane filmy: Kanał YouTube KWP w Bydgoszczy

Aktualności Sztuki Wyboru

    Adres redakcji:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 588 13 90
Napisz do nas
 
W sprawie nadsyłania materiałów redakcyjnych prosimy o kontakt:
asp. sztab. Paulina Malinowska, tel. (52) 588 13 20
paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl
 
    Materiały prasowe:

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adjustacji, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego przyjętych tekstów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania listów i nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na stronie internetowej www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada. Kopiowanie materiałów tylko za zgodą redakcji.