Będziemy szkolić studentów, a Oni będą doszkalać nas - BIULETYN RAPORT - Policja Kujawsko-Pomorska

 

Będziemy szkolić studentów, a Oni będą doszkalać nas

Data publikacji 03.12.2019

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy podpisano ważne porozumienie z Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ze współpracy pomiędzy instytucjami skorzystają zarówno studenci, jak i policjanci. KWP w Bydgoszczy reprezentował Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, insp. Mirosław Elszkowski, natomiast w imieniu Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu porozumienie podpisał Dyrektor prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień.

Niniejszy list intencyjny stanowi wyraz woli podjęcia współpracy. Strony niniejszego porozumienia oświadczyły, że mają na uwadze przygotowanie przedsięwzięć dla studentów oraz funkcjonariuszy Policji garnizonu kujawsko-pomorskiego. Policjanci przygotują dla studentów zajęcia z technik samoobrony natomiast studenci biegle władający językiem angielskim, będą konwersować z policjantami, doszkalając w ten sposób umiejętności mundurowych porozumiewania się w tym języku.

 

Autor: mł. insp. Monika Chlebicz
Publikacja: Piotr Pawlaczyk
  • Komendant podaje dłoń mężczyźnie
  • komendant przemawia do zaproszonych gości
  • widok na policjanta i troje uczestników spotkania
  • mężczyzna przemawia do komendanta
  • mężczyzna i komendant podpisują dokumenty
  • mężczyzna i komendant podpisują dokumenty
  • mężczyzna i komendant podpisują dokumenty
  • mężczyzna podaje dłoń komendantowi
  • grupowe zdjęcie wszystkich uczestników spotkania

Polecane filmy: Kanał YouTube KWP w Bydgoszczy

Aktualności Sztuki Wyboru

    Adres redakcji:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 588 13 90
Napisz do nas
 
W sprawie nadsyłania materiałów redakcyjnych prosimy o kontakt:
asp. sztab. Paulina Malinowska, tel. (52) 588 13 20
paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl
 
    Materiały prasowe:

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adjustacji, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego przyjętych tekstów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania listów i nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na stronie internetowej www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada. Kopiowanie materiałów tylko za zgodą redakcji.