Wydłużenie okresu przedawnienia karalności przestępstw - BIULETYN RAPORT - Policja Kujawsko-Pomorska

 

Wydłużenie okresu przedawnienia karalności przestępstw

Data publikacji 10.03.2016

Dłużej będzie można ścigać przestępców za popełnione przez nich czyny, czyli więcej czasu będzie musiało upłynąć zanim przestępstwa się przedawnią – to konsekwencja wchodzącej dziś w życie zmiany w Kodeksie karnym.

W zależności od rodzaju przestępstwa, podstawowe terminy przedawnienia wynoszą od 5 do 30 lat. W określonych sytuacjach do terminu przedawnienia doliczany jest dodatkowy okres. Do tej pory wynosił on 5 lat bez względu na ciężar przestępstwa – dodawano go, jeżeli w podstawowym okresie przedawnienia zostało wszczęte postępowanie przeciwko osobie (ustalono sprawcę i postawiono mu zarzuty).


Nowelizacja wydłuża dodatkowy okres przedawnienia do 10 lat w przypadku przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego. Natomiast 5 lat będzie doliczane do okresu przedawnienia przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego (czyli np. zniesławienia, zniewagi i naruszenia nietykalności cielesnej). Zgodnie z nowymi regulacjami, dodatkowy okres przedawnienia będzie liczony już od wszczęcia postępowania „w sprawie”, a nie dopiero od postawienia zarzutów konkretnej osobie. Nowe przepisy obejmują też czyny popełnione przed wejściem w życie nowelizacji, chyba że termin przedawnienia już upłynął.


Sejm VIII kadencji uchwalił nowelizację 15 stycznia 2016 r., a prezydent podpisał ją 12 lutego 2016 r.

żródło: strona Sejmu RP
z dnia 2.03.2016r.

Link do informacji

 

Autor: asp. szt. Paulina Malinowska WKS KWP w Bydgoszczy
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Polecane filmy: Kanał YouTube KWP w Bydgoszczy

Aktualności Sztuki Wyboru

    Adres redakcji:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 588 13 90
Napisz do nas
 
W sprawie nadsyłania materiałów redakcyjnych prosimy o kontakt:
asp. sztab. Paulina Malinowska, tel. (52) 588 13 20
paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl
 
    Materiały prasowe:

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adjustacji, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego przyjętych tekstów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania listów i nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na stronie internetowej www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada. Kopiowanie materiałów tylko za zgodą redakcji.