Wędkarskie Koło Nr 31 PZW przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Data publikacji 22.02.2019

Już kilkadziesiąt lat temu zapoczątkowana została działalność wędkarska Koła Nr 31 Polskiego Związku Wędkarskiego przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zrzeszająca w niektórych momentach nawet ponad 300 członków policjantów.

Koło wpisane jest w struktury Polskiego Związku Wędkarskiego i funkcjonującego w jego jednostce terenowej Okręgu PZW w Bydgoszczy. Nasze Koło opiera swoją działalność wyłącznie na pracy społecznej swoich członków. Jego istotą, głównym i najważniejszym celem Koła jest organizowanie wędkarstwa jako rekreacji jak i sportu wędkarskiego, w tym również działania na rzecz ochrony przyrody oraz kształtowania etyki wędkarskiej. Wędkarstwo w pojmowanym rozumieniu Zarządu jak i członków Koła to właśnie wspólna i niezbędna rekreacja, jako wypoczynek ludzi po trudach życia codziennego i gromadzonego w tym zakresie stresu. Rokrocznie organizowane są Mistrzostwa Koła i zawody, w których uczestniczą członkowie PZW. Od wielu lat Pan Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy obejmuje patronatem organizowane przez nas pierwsze zawody o mistrzostwo Koła inaugurujące sezon wędkarski w danym roku, będąc jednocześnie fundatorem atrakcyjnych nagród. Dzięki temu wsparciu, życzliwości i przychylności jesteśmy w stanie prężnie funkcjonować.

Obecnie nasze Koło jest otwarte dla każdego policjanta, pracownika Policji jak i dla wszystkich, którzy chcą wędkować i dzielić z nami wspólną pasję. W skład Zarządu Koła wchodzą przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej jak i Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, którzy myśląc perspektywicznie jasno określają sobie cele, które chcą realizować i do których będą dążyć tj. koło ma być otwarte dla wszystkich jako miejsce w którym spotykają się ludzie z pasją. Koło wędkarskie to nie tylko Prezes i Zarząd, ale przede wszystkim jego członkowie. Dlatego trzymając się tej idei gorąco zachęcamy wszystkich do wstępowania i przynależności do nas, tworząc jednocześnie silną i prężną strukturę, gwarantującą mile spędzony czas i wspólną zabawę połączoną z wędkarską rywalizacją.

 

Autor: podinsp. Arkadiusz Linka
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Polecane filmy: Kanał YouTube KWP w Bydgoszczy

Aktualności Sztuki Wyboru

    Adres redakcji:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 588 13 90
Napisz do nas
 
W sprawie nadsyłania materiałów redakcyjnych prosimy o kontakt:
asp. sztab. Paulina Malinowska, tel. (52) 588 13 20
paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl
 
    Materiały prasowe:

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adjustacji, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego przyjętych tekstów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania listów i nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na stronie internetowej www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada. Kopiowanie materiałów tylko za zgodą redakcji.