Etos, Etyka, Prawa Człowieka nie wystarczy słuchać... to trzeba przeżyć i doświadczyć - spotkanie dla policjantów w służbie przygotowawczej

Data publikacji 25.10.2018

W KWP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie szkoleniowe dla policjantów w służbie przygotowawczej. Młodych adeptów sztuki policyjnej przywitał Komendant Wojewódzki insp. Paweł Spychała, który udzielił wskazówek, a przede wszystkim określił oczekiwania jakie stawia wobec nich. Swoimi doświadczeniami i wiedzą podzielili się także inni oficerowie, którzy służą w mundurze już wiele lat.

Wczoraj (24.10.18) Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się spotkanie szkoleniowe dla policjantów w służbie przygotowawczej. Kolejny już raz przeprowadzono je w nowatorskiej formie. Po części wykładowej odbyły się warsztaty, podczas których funkcjonariusze mieli możliwość przepracowania w grupach ważnych dla nich treści. Dotyczyły one etyki zawodowej, praw człowieka oraz mechanizmów psychologicznych, które powodują, że ludzie zachowują się tak, a nie inaczej, często automatycznie. Zdarza się, że kategoryzując ludzi według indywidualnych odczuć i preferencji krzywdzimy ich.

Nowa formuła spotkania powstała z inicjatywy Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Człowieka Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz przedstawicieli Sekcji Psychologów, a także Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Funkcjonariuszy przywitał Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała, który przekazał młodym adeptom swoje oczekiwania i wskazówki dotyczące codziennych obowiązków służbowych oraz sumiennego ich wykonywania. Podzielił się własnymi doświadczeniami. Życzył awansów i powodzenia w codziennej służbie.

Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia udzielił rad dotyczących kreowania wizerunku instytucji poprzez zwrócenie uwagi na kulturę zachowania w kontakcie z drugim człowiekiem w myśl dewizy: „Traktuj drugiego tak, jak Ty sam byś chciał być potraktowany”. Wskazał możliwości rozwoju w naszej formacji.

Przedstawiciel Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy omówił przepisy dotyczące umundurowania oraz ceremoniału policyjnego.

Ważnym blokiem tematycznym był temat podjęty przez Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy dotyczący kształtowania właściwych postaw w służbie oraz wydarzeń nadzwyczajnych.

Przeprowadzona po spotkaniu ankieta ewaluacyjna pozwala stwierdzić, że nowa formuła i przekazane treści wpisały się w oczekiwania uczestników.

Kolegom życzymy powodzenia w codziennej służbie.

Autor: podkom. Paulina Malinowska
Publikacja: Kamila Ogonowska

Polecane filmy: Kanał YouTube KWP w Bydgoszczy

Aktualności Sztuki Wyboru

    Adres redakcji:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 588 13 90
Napisz do nas
 
W sprawie nadsyłania materiałów redakcyjnych prosimy o kontakt:
asp. sztab. Paulina Malinowska, tel. (52) 588 13 20
paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl
 
    Materiały prasowe:

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adjustacji, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego przyjętych tekstów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania listów i nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na stronie internetowej www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada. Kopiowanie materiałów tylko za zgodą redakcji.