Obchody Święta Niepodległości i Dnia Służby Cywilnej - BIULETYN RAPORT - Policja Kujawsko-Pomorska

 

Obchody Święta Niepodległości i Dnia Służby Cywilnej

Data publikacji 09.11.2018

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zorganizowano obchody Narodowego Święta Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej. Uroczysta zbiórka odbyła się w Bydgoszczy w Kinoteatrze.

Data 11 listopada 1918 roku to nie tylko symboliczna data odzyskania niepodległości, ale także dzień przypominający nam, jak ważną rolę w odbudowie państwa odegrała służba cywilna oraz, jak ważną funkcję w państwie pełni ona dziś. Z tej okazji Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała podziękował wszystkim zebranym pracownikom cywilnym za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków, sumienność i zaangażowanie w pracę.

W swoim wystąpieniu insp. Paweł Spychała podkreślił, jak ważna jest praca urzędników i pracowników Policji, gdyż ich profesjonalizm ma ogromny wpływ na sprawne i efektywne funkcjonowanie Policji.

W garnizonie kujawsko-pomorskim pracuje obecnie ponad 1100 pracowników cywilnych. Są to zarówno specjaliści zajmujący się pracami administracyjno-biurowymi, jak i specjaliści z zakresu wielu innych dziedzin, takich jak: informatyka, chemia, biologia, księgowość czy prawo.

Wszystkim pracownikom za pełną oddania pracę podziękował również w imieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Wicewojewoda Pan Józef Ramlau. Życzenia z okazji Święta złożył także Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Tyrawa Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy wręczył okolicznościowe dyplomy i nagrody wyróżniającym się urzędnikom Korpusu Służby Cywilnej i pracownikom.

Podczas uroczystości Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji P. Małgorzata Lewicka oraz Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Pan Jan Krygier wręczyli odznaczenia i wyróżnienia zasłużonym pracownikom i działaczom związków. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała został odznaczony Honorowym Medalem za Zasługi dla Związku.

W związku z Narodowym Świętem Niepodległości, w podziękowaniu za długoletnią współpracę oraz za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji z rąk Wicewojewody Pana Józefa Ramlaua brązowe „Medale za Zasługi dla Policji” otrzymali:

- Pan Przemysław Przybylski – Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- Pan Adam Wenda – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Tuchola

- Pan Jakub Czarny – Biegły Sądowy Instytutu Genetyki Sądowej w Bydgoszczy.

Oficjalna część obchodów Narodowego Święta Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej uświetnił koncert w wykonaniu kwartetu smyczkowego „Virtuoso”.

Życzymy wszystkim Pracownikom wspomagającym codzienną służbę policjantów, aby Wasza praca spotkała się z uznaniem i szacunkiem. Bez istnienia rzetelnego i profesjonalnego Korpusu Służby Cywilnej i pracowników cywilnych nie mogłyby funkcjonować urzędy, a także Policja.

Dziękujemy bardzo za każdy dzień!

Autor: podinsp. Monika Chlebicz
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Polecane filmy: Kanał YouTube KWP w Bydgoszczy

Aktualności Sztuki Wyboru

    Adres redakcji:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 588 13 90
Napisz do nas
 
W sprawie nadsyłania materiałów redakcyjnych prosimy o kontakt:
asp. sztab. Paulina Malinowska, tel. (52) 588 13 20
paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl
 
    Materiały prasowe:

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adjustacji, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego przyjętych tekstów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania listów i nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na stronie internetowej www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada. Kopiowanie materiałów tylko za zgodą redakcji.