Szkolenie dla policjantów zajmujących się problematyką pionu sztabowego

Data publikacji 27.12.2018

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się szkolenie dla policjantów zajmujących się problematyką pionu sztabowego w komendach miejskich i powiatowych Policji województwa kujawsko–pomorskiego oraz Oddziale Prewencji Policji w Bydgoszczy.

Podczas spotkania insp. Mirosław Elszkowski - Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy podsumował rok 2018 pod względem bezpieczeństwa podczas imprez sportowych i przejazdów kibiców oraz podziękował za wysiłek jaki wkładają policjanci w zapewnienie bezpieczeństwa. Omówione zostały wydarzenia do jakich doszło podczas imprez na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Omówione zostały także zgromadzenia i protesty społeczne oraz zagadnienia dotyczące Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko Pirotechnicznego i Nieetatowych Oddziałów Prewencji. Dyskutowano także o problemach zaistniałych w bieżącym roku w trakcie zabezpieczeń imprez i przejazdów kibiców oraz o sposobach ich wykluczenia w nadchodzącym 2019 roku.

Autor: nadkom. Adam Bednarek
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Polecane filmy: Kanał YouTube KWP w Bydgoszczy

Aktualności Sztuki Wyboru

    Adres redakcji:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 588 13 90
Napisz do nas
 
W sprawie nadsyłania materiałów redakcyjnych prosimy o kontakt:
asp. sztab. Paulina Malinowska, tel. (52) 588 13 20
paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl
 
    Materiały prasowe:

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adjustacji, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego przyjętych tekstów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania listów i nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na stronie internetowej www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada. Kopiowanie materiałów tylko za zgodą redakcji.