Eliminacje do konkursu teatralnego, literackiego, filmowego i malarskiego "100 lat Policji"

Data publikacji 01.03.2019

Informujemy, iż Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji wraz z Biurem Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji oraz Gabinetem Komendanta Głównego Policji organizuje w 2019 roku Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich "100 lat Policji".

Tematem Festiwalu jest „100 lat Policji”, a prace konkursowe mogą być związane np. z konkretnym okresem funkcjonowania Policji m.in. XX-lecia międzywojennego, czasów współczesnych. Konkurs skierowany jest do policjantów i pracowników policji oraz ich rodzin, uczniów klas mundurowych, członków stowarzyszeń związanych z Policją, kół zainteresowań prowadzonych przez policjantów lub pracowników Policji, kół zainteresowań, których członkami są: policjanci, pracownicy Policji, rodziny policjantów i pracowników Policji.


Warunkami dodatkowymi, jakie muszą spełnić uczestnicy przedsięwzięcia są:

 • Uczestnikiem konkursu nie mogą być członkowie komisji konkursowych i ich osoby najbliższe w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu Karnego.
 • Uczestnikiem konkursu może być osoba indywidualna lub zespół osób.
 • W przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie, wymagana jest zgoda i podpis rodzica/opiekuna prawnego wyrażona w formie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Eliminacje i konkurs będą rozstrzygane w następujących kategoriach:

Konkurs sceniczny

 • mała forma teatralna lub monodram na podstawie autorskiego scenariusza lub adaptacji,
 • maksymalnie 4 aktorów,
 • czas trwania maksymalnie 20 minut, montaż i demontaż scenografii maksymalnie 10 minut łącznie.

Konkurs literacki

 • dowolna forma literacka,
 • maksymalnie 8 tys. znaków ze spacjami.

Konkurs audiowizualny

Reportaż fotograficzny:

 • 5 do 10 fotografii stanowiących całościową kompozycję,
 • fotografie mogą być retuszowane, ale niedopuszczalna jest ingerencja w treść zdjęcia (fotomontaż),
 • prace muszą zostać złożone w formie elektronicznej w rozdzielczości umożliwiającej wydruk w rozmiarze co najmniej a4,

Film dokumentalny, krótkometrażowy lub teledysk:

 • długość nie przekraczająca 6 minut,
 • rejestracja materiału kamera cyfrową i/lub telefonem komórkowym.

Konkurs plastyczny:

 • dowolna forma malarska lub graficzna,
 • format nie większy niż A2.

 

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy organizuje eliminacje do przedmiotowego konkursu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Prace konkursowe, (w przypadku kategorii scenicznej - scenariusz), należy przesłać do Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy do dnia 24 kwietnia 2019 roku wraz z formularzem zgłoszeniowym, oświadczeniem uczestnika/członków zespołu, w przypadku osoby niepełnoletniej – oświadczeniem rodzica/prawnego opiekuna.

Szczegóły dotyczące zasad i warunków konkursu scenicznego, literackiego, audiowizualnego oraz plastycznego zawarte są w Regulaminie Konkursu.

Wydział Komunikacji Społecznej

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Komunikacji Społecznej

ul. Powstańców Wielkopolskich 7,

85-090 Bydgoszcz


Zainteresowanych konkursem teatralnym prosimy o kontakt telefoniczny lub na skrzynkę e-mail. 

tel. 52 588 1390;   wks@bg.policja.gov.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Autor: sierż. szt. Bartosz Wiese
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Pliki do pobrania

Polecane filmy: Kanał YouTube KWP w Bydgoszczy

Aktualności Sztuki Wyboru

    Adres redakcji:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 588 13 90
Napisz do nas
 
W sprawie nadsyłania materiałów redakcyjnych prosimy o kontakt:
asp. sztab. Paulina Malinowska, tel. (52) 588 13 20
paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl
 
    Materiały prasowe:

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adjustacji, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego przyjętych tekstów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania listów i nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na stronie internetowej www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada. Kopiowanie materiałów tylko za zgodą redakcji.