Działalność socjalna - DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA - Policja Kujawsko-Pomorska

DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

Policja Kujawsko-Pomorska

Działalność socjalna polega na realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy socjalnej pracownikom Policji, emerytom - rencistom KWP w Bydgoszczy oraz Policji z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych KWP w Bydgoszczy oraz Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Policji można uzyskać u pracowników Zespołu ds. Socjalnych Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy pod numerem telefonu: 52 525 52 31, służbowy 52 31.