INWESTYCJE I REMONTY

Policja Kujawsko-Pomorska

Zadania realizowane w ramach: Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej

Data publikacji 18.09.2015

Planowane zadania, które będą realizowane w 2015 r. przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w ramach: Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej.

Planowane zadania, które będą realizowane w 2015 r.
przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w ramach:
Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej.

W związku z ustawowym obowiązkiem wynikającym z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.) dotyczącym konieczności informowania o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej – Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy przedstawia zadania, które będą realizowane w 2015 r.

Zadanie nr 1.
Termomodernizacja i remont kompleksowy Budynku Administracyjnego oraz Budynku Pomocniczego Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 15. – Przedsięwzięcie częściowo zrealizowane w 2014 r. w części dotyczącej wymiany sieci ciepłowniczej oraz termomodernizacji ścian zewnętrznych. W br. zostanie dokończone docieplenie ścian, dachu i pomieszczeń piwnicznych w połączeniu z wymianą okien i drzwi zewnętrznych. Dodatkowo zostaną wymienione na energooszczędne instalacje centralnego ogrzewania oraz oświetleniowe. 
Zadanie  współfinansowane z WFOŚiGW w Toruniu: 
- 252.380,00 zł (koszty kwalifikowane w 2014 r.),
- 100.000,00 zł (koszty kwalifikowane w 2015 r.);
pozostała kwota finansowana z budżetu Policji.
Planowana wartość zadania 6.139661,00 zł

Zadanie nr 2.
Rozbudowa i modernizacja obiektu byłego kasyna wojskowego z budową nowego łącznika dla KPP w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 13-15 wraz z wymianą sieci zewnętrznych, przebudową zjazdu i zagospodarowania terenu wokół „Kasyna”. W zadaniu tym podwyższenie efektywności energetycznej zostanie osiągnięte poprzez wymianę sieci ciepłowniczej i instalacji centralnego ogrzewania przy jednoczesnym dociepleniu ścian, dachu i posadzek piwnic. Zainstalowana zostanie oszczędna wentylacja centralna. Energooszczędne oprawy oświetleniowe w połączeniu z automatyką sterowania obniżą zużycie energii elektrycznej.
Planowana wartość zadania 9.460.758,00 zł (z pierwszym wyposażeniem).

Zadanie nr 3.
Zakończenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Tucholi” wraz z oddaniem do użytku, (w 2013 r. opracowano dokumentację, realizację rozpoczęto w 2014 r.).
Planowana wartość zadania 14.966.929,00 zł.

Zadanie nr 4.
Rozpoczęcie robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Szubinie”, (w 2014 r. opracowano dokumentację projektową).
Planowana wartość zadania 5.978.169,00 zł.

Nowe obiekty zadań nr 3 i 4 wyposażone będą w nowoczesne instalacje zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi standardami efektywności energetycznej.

Zadanie nr 5.
Sukcesywna wymiana urządzeń biurowych, (zestawów komputerowych, kserokopiarek, itp), samochodów i innych urządzeń powodująca eliminację starego sprzętu zużywającego znacznie mniej energii.

Zadanie nr 6.
Redukcja energii biernej pojemnościowej poprzez montaż kompensatorów w rozdzielniach elektrycznych zasilających obiekty:
 • KMP Bydgoszcz przy ul. Wojska Polskiego 4F,
 • KP Śródmieście przy ul. Poniatowskiego 5,
 • KPP Brodnica przy ul. Zamkowej 13,
 • PP Podgórz w Toruniu przy ul. Poznańskiej127-129,
 • KMP Grudziądz przy ul. Chełmińskiej 111.

Realizacja zadania nr 6 nastąpi w miarę posiadanych środków pieniężnych.
Eliminację energii biernej pojemnościowej przewidziano w fazie projektowej zadań  nr 1, 2, 3, 4, 7.

Zadanie nr 7.
Kontynuacja zadania pn. „Budowa siedziby Komisariatu Policji w Dobrzejewicach”, pod hasłem „Ekoposterunek” - w ramach którego Komenda Wojewódzka Policji przystąpiła do opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Realizacje zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w 2014 r.

 1. Przebudowa i modernizacja siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 6-8. Zadanie wykonane w zakresie: docieplenie ścian zewnętrznych, pomieszczeń piwnicznych i dachów, oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej z instalacją kompensatora mocy biernej pojemnościowej, energooszczędnych opraw oświetleniowych, automatyki oświetleniowej oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania, (z grzejnikami) łącznie z zabudową gazowego kotła kondensacyjnego o wysokiej sprawności w zmodernizowanym węźle cieplnym.
  Termin realizacji listopad 2012 – październik 2014 r. 
  Wartość inwestycji 6 712 073,93 zł. 
  Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.
 2. Termomodernizacja i remont kompleksowy Budynku Administracyjnego oraz Budynku Pomocniczego Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 15. – Przedsięwzięcie zrealizowane. w części dotyczącej wymiany sieci ciepłowniczej oraz termomodernizacji ścian zewnętrznych, które było finansowane z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 252.380,00 zł (I-szy etap).
 3. Rozpoczęcie prac budowlanych inwestycji pn. „Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Tucholi” (w 2013 r. opracowano dokumentację).

Realizacje zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w 2013 r.

 1. Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 15. - docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania. 
  Termin realizacji 06.08 – 05.11.2013 r.
  Wartość inwestycji: 186.105,29 zł, 
  w tym 100.000,00 zł dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu, 
  pozostała kwota z budżetu Policji.
 2. Termomodernizacja budynku „Aresztu” w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku przy ul. Okrężnej 25. - docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego, w którym wbudowano regulator temperatury.
  Termin realizacji: 12.08 – 22.11.2013 r.. 
  Wartość inwestycji: 497.384,67 zł, 
  w tym: 200.000,00 zł dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu,
  pozostała kwota z budżetu Policji.

Realizacje zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w 2012 r.

 1. Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji Fordon przy ul. Wyzwolenia 122 w Bydgoszczy - docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.
  Termin realizacji: od lipca 2012r. do czerwca 2013r. 
  Wartość inwestycji: 1 770 tys. zł, w tym 353 tys. zł
  termomodernizacja finansowana częściowo z WFOŚiGW w Toruniu
  w kwocie 170 tys. zł.
 2. Termomodernizacja budynku magazynowego Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Iławskiej 24 w Bydgoszczy - docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana stolarki okiennej.
  Termin realizacji: grudzień 2012r.
  Wartość inwestycji: 259 tys. zł, 
  w tym: 105 tys. zł dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu.
 3. Wymiana siłowni telekomunikacyjnej i modernizacja systemów telekomunikacyjnych w Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie przy ul. Platanowej 1 Starą siłownię telekomunikacyjną pracującą w oparciu o technologię z lat 2006-2008 o niskiej sprawności energetycznej (poniżej 90%), wymieniono na nowoczesną siłownię o sprawności w trybie EPC (wysokosprawna konwersja energii – 96%). System komutacyjny pracujący w technologii ISDN wymieniono na nowoczesny system w technologii VoIP. 
  Termin realizacji przedsięwzięcia – listopad 2012r.
  Modernizację systemów telekomunikacyjnych
  w Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie
  wykonano ze środków finansowych – budżetowych Policji.

Realizacje zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w 2008 - 2011 r.

 1. Termomodernizacja budynku KMP we Włocławku przy ul. Okrężnej 25 w  zakresie: modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie ścian zewnętrznych i poddasza budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
  Termin realizacji: październik 2008r.
  Wartość inwestycji: 2 573 tys. zł,
  w tym: 500 tys. zł dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu,
  pozostała kwota finansowana z Budżetu Państwa.
 2. Termomodernizacja budynku KPP Golub-Dobrzyń, ul. Piłsudskiego 19 w  zakresie: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i dachu.
  Termin realizacji przedsięwzięcia - listopad 2008r. 
  Wartość inwestycji: 244 tys. zł,
  w tym 122 tys. zł dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu,
  oraz 3 tys. zł z PFOŚiGW w Golubiu-Dobrzyniu, 
  pozostała kwota finansowana z Budżetu Państwa.
 3. Termomodernizacja budynku KP w Kcyni, ul. Zielona -wymiana instalacji centralnego ogrzewania i docieplenie budynku.
  Termin realizacji: grudzień 2008r. 
  Wartość inwestycji: 140 tys. zł,
  w tym 11 tys. zł dofinansowania z PFOŚiGW w Nakle nad Notecią,
  pozostała kwota z Budżetu Państwa.
 4. Termomodernizacja budynków KPP w Nakle n. Notecią, ul. Pocztowa 11 w  zakresie: docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 
  Realizacja w latach 2008 – 2010. 
  Całkowita wartość robót: 418 tys. zł,
  w tym 20 tys. zł dofinansowania z PFOŚiGW w Nakle nad Notecią.
 5. Termomodernizacja budynków przy ul. Powstańców Wlkp 7 w Bydgoszczy w  zakresie: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów budynków.
  Realizacja w latach 2008-2009. 
  Budżet zadania: 2 338 tys. zł, w tym dofinansowanie: 
  360 tys. zł z WFOŚiGW w Toruniu oraz 9,6 tys. zł z Funduszu Wsparcia Policji.
 6. Termomodernizacja budynku KWP w Bydgoszczy przy ul. Kijowskiej 5 w  zakresie: wymiana  instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, docieplenie dachu.
  Termin realizacji: listopad 2009r. 
  Łączna wartość prac: 1 611 tys. zł, 
  źródło finansowania: resortowe środki inwestycyjne (Budżet Państwa).
 7. Termomodernizacja budynku KPP w Mogilnie, ul. Rynek - docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej. 
  Realizacja w 2009r. 
  Budżet zadania: 640 tys. zł,
  w tym dofinansowanie: 250 tys. zł  z WFOŚiGW w Toruniu,
  pozostałe środki z Budżetu Państwa.
 8. Termomodernizacja budynku PP w Nowem nad Wisłą, ul. Bydgoska 39  w  zakresie: docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
  Termin realizacji: listopad 2010r. 
  Wartość zadania: 118 tys. zł, 
  w tym: 81 tys. zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego 
  Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pozostała kwota z Budżetu Państwa.
 9. Termomodernizacja budynku Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Grudziądzu, ul. Chełmińska - docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
  Termin realizacji: październik 2010r.
  Wartość zadania: 256 tys. zł,
  w tym: 128 tys. zł dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu,
  oraz 30 tys. zł z Urzędu Gminy Grudziądz,
  pozostała kwota z Budżetu Panstwa.
 10. Termomodernizacja budynku KP Wyżyny, ul. Ogrody.11 w Bydgoszczy w  zakresie: docieplenie budynku, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.
  Termin realizacji: listopad 2010r.
  Wartość robót termomodernizacyjnych: 266 tys. zł,
  w tym: 119,5 tys. zł dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu,
  pozostała kwota z Budżetu Państwa.
 11. Termomodernizacja budynku KP w Strzelnie, ul. Cieślewicza 4 w  zakresie: docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
  Termin realizacji: październik 2010r.
  Wartość zadania: 112 tys. zł,
  w tym:  56 tys. zł z WFOŚiGW w Toruniu,
  pozostała kwota z Budżetu Panstwa.
 12. Docieplenie dachu budynku KP w Chełmży, ul. Sądowa.2 - docieplenie dachu wełną mineralną oraz wymiana stolarki okiennej na poddaszu, 
  Termin realizacji: październik 2010r.
  Wartość zadania: 89 tys. zł,
  w tym: 50 tys. zł z PFOŚiGW w Toruniu,
  pozostała kwota z Budżetu Państwa.
 13. Termomodernizacja budynku PP w Skępem, ul. Dworcowa - docieplenie dachu i ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
  Termin realizacji: listopad 2010r.
  Wartość inwestycji: 110 tys. zł,
  w tym: 77,5 tys. zł dofinansowania z PFOŚiGW w Lipnie,
  pozostała kwota z Budżetu Państwa.
 14. Docieplenie budynków Komendy Powiatowej Polciji w Radziejowie w  zakresie: docieplenie ścian zewnętrznych, modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, zmiana sposobu zasilania kotłów z oleju opałowego na paliwo gazowe, wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
  Termin realizacji: grudzień 2011r.
  Budżet zadania: 632 tys. zł,
  w tym 272 tys. zł dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu.
 15. Termomodernizacja elewacji budynków od strony Placu Wolności z wymianą stolarki okiennej oraz dociepleniem dachu wraz z wymianą pokrycia na budynkach KPP w Żninie - docieplenie ścian zewnętrznych od strony Placu Wolności, docieplenie stropodachów i wymiana pokrycia dachowego, 
  Termin realizacji: listopad 2011r.
  Budżet zadania: 258 tys. zł,
  w tym 129 tys. zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 16. Docieplenie i kolorystyka budynku Komisariatu Polciji w Koronowie, w  zakresie: ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej,
  Termin realizacji: sierpień 2011r.
  Budżet zadania: 184 tys. zł,
  w tym 92 tys. zł dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu.