INWESTYCJE I REMONTY

Policja Kujawsko-Pomorska

Planowane zadania, które będą realizowane w 2016 r. przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w ramach: Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej.

Data publikacji 19.01.2016

Planowane zadania, które będą realizowane w 2016 r. przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w ramach: Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej. W związku z ustawowym obowiązkiem wynikającym z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2015 r. poz. 2167).

Planowane zadania, które będą realizowane w 2016 r. przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w ramach:
Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej.

W związku z ustawowym obowiązkiem wynikającym z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2015 r. poz. 2167) dotyczącym konieczności informowania o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej – Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy przedstawia zadania, które będą realizowane w 2016 r.

Zadanie nr 1.
Kontynuacja inwestycji „Budowa nowej siedziby komisariatu Policji w Szubinie przy ul. Sportowej”. 

  • Planowana wartość inwestycji 5.978.169,00 zł,

planowany termin oddania do użytku 05.10.2016 r. (rozpoczęcie prac 2015 r.)

Zadanie nr 2.
Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2015 r. „Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Dobrzejewicach”:

  • Planowana wartość inwestycji 11 974 929,00 zł;

Pozyskano dofinansowanie z Powiatu Toruńskiego w ramach Funduszu Wsparcia Policji 84 009,00 zł, pozostała kwota pochodzić będzie ze środków własnych Policji.
W 2014 r. sporządzono dokumentację - planowany termin oddania do użytku 05.10.2017 r. 

Zadanie nr 3.
Kontynuacja remontu budynków Komendy Miejskiej Policji w Toruniu przy ul.  Grudziądzkiej 17 rozpoczętej w 2015 r., w efekcie której zmodernizowano wewnętrzne instalacje elektryczne, wymieniono drzwi zewnętrzne oraz okna w budynku „D”. W budynku tym również wykonano instalacje: ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania z nowymi grzejnikami oraz centralnej wentylacji z odzyskiem traconego ciepła, (instalacje wyposażone są w automatykę sterowania, która obniży zużycie energii).
W 2016 r. wymienione zostaną oprawy oświetleniowe na energooszczędne, przy czym teren zewnętrzny oświetlać będą lampy LED.

  • Planowana wartość remontu  5098 000,00 zł, 

- w tym pozyskano dofinansowanie z Gminy Miasta Toruń w ramach Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 418 000,00 zł, (2015 r.).

Zadanie nr 4.
Kontynuacja remontu Komisariatu Policji w Strzelnie. W 2015 r. wymieniono okna, drzwi zewnętrzne, wykonano „docieplenie” pionowe i poziome piwnic oraz dachu. W 2016 r. zmodernizowana kotłownia zostanie wyposażona w kondensacyjny piec z zamkniętą komorą spalania, który zasilać będzie wymienioną całkowicie wewnętrzną instalację CO. Wykonano ocieplenie garażu. Dodatkowo zmodernizowana w 2015 r. instalacja elektryczna uzupełniona zostanie w br. o energooszczędne oprawy oświetleniowe. 

  • Planowana wartość remontu  1 500 000,00 zł.

Zadanie nr 5.
Kontynuacja remontu siedziby Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie.
W 2015 r. wykonano ocieplenie pionowe i poziome piwnic oraz dachu. Wymieniono instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zmodernizowano kotłownię poprzez wstawienie wysokosprawnego kotła kondensacyjnego. Zainstalowano centralną wentylację z odzyskiem ciepła. (wartość nakładów 1589 000,00 zł).
W drugim etapie (2016-2017 r.) prowadzone będą prace związane z  modernizacją wewnętrznych sieci elektrycznych i teletechnicznych, nastąpi wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne oraz urządzeń techniki biurowej.
Na zadanie pozyskano w 2015 r.:

  • 930 242,48 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Budżetu środków europejskich
  • 164 160,44 zł z Budżetu współ finansowanego

Planowana wartość remontu z zakupem wyposażenia 5 689 000,00 zł.


 
Zadanie nr 6.
Remont Komisariatu Policji w Ciechocinku wykonany w 2015 r. obejmujący ulepszenie termoizolacji ścian zewnętrznych połączony z wymianą okien i drzwi. 
Wartość wykonanych prac z zakupem nowego wyposażenia 558 504,00 zł.

    Wyżej wymienione obiekty wyposażone będą w nowoczesne instalacje zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi standardami efektywności energetycznej. Nastąpi wymiana urządzeń biurowych, (zestawów komputerowych, kserokopiarek, itp.). Poprzez montaż kompensatorów w rozdzielniach elektrycznych zasilających obiekty zredukowana zostanie energia bierna indukcyjna i pojemnościowa.  

Publikacja: st. post. Szymon Tworowski