IPA - Policja Kujawsko-Pomorska

Policja Kujawsko-Pomorska

Działalność Biura Kujawsko-Pomorskiej Grupy IPA w Bydgoszczy ul. Poniatowskiego 5
/siedziba zarządu/ w godz: 10:00 - 14:00 każda środa.
 
International Police Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) - Sekcja Polska,
Kujawsko - Pomorska Grupa Wojewódzka w Bydgoszczy,
wpisana do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod Nr KRS: 0000530393, jako Organizacja Pożytku Publicznego.
 
Jednocześnie informuję że można odpisać 1% należnego podatku na działanlność pożytku publicznego
KRS: 0000530393.
Poczta