Aktualności, bieżące wydarzenia, komunikaty

Policja Kujawsko-Pomorska

100. rocznica powołania Policji Państwowej

Data publikacji 17.10.2019

26 września 2019 roku w Ambasadzie RP w Berlinie odbyła się uroczystość z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej.

Ambasador RP w Republice Federalnej Niemiec, prof. Andrzej Przyłębski powitał przybyłych gości — ze strony niemieckiej, przedstawicieli Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny, Federalnego Urzędu Kryminalnego, kierownictwa Policji Landowej z Brandenburgii; Saksonii; Berlina; Meklemburgii Pomorza Przedniego oraz Szefów i przedstawicieli Policji Federalnej i Służby Celnej, - ze strony polskiej, przedstawicieli Policji z Komend Wojewódzkich Policji ze Szczecina, Gorzowa i Wrocławia, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz consultanta Kujawsko-Pomorskiej Grupy IPA Dariusza Turalskiego.

Wiesław Gom - Oficer Łącznikowy Policji w Republice Federalnej Niemiec, który pogratulował niemieckim funkcjonariuszom Policji odznaczonym medalami za zasługi dla Policji oraz podziękował gościom za przybycie a Ambasadorowi Andrzejowi Przyłębskiemu za umożliwienie zorganizowania w Ambasadzie RP w Berlinie obchodów 100. Jubileuszu powołania Policji Państwowej.

 

Autor: Dariusz Turalski
Publikacja: Piotr Pawlaczyk