Aktualności, bieżące wydarzenia, komunikaty

Policja Kujawsko-Pomorska

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Kujawsko – Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej International Police Association Sekcja Polska

Data publikacji 18.10.2019

W dniu 2 października 2019 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy pod przewodnictwem Prezesa KPGW IPA Jerzego Archackiego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Kujawsko – Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej International Police Association.

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich regionów naszego województwa a także  zaproszeni  goście   Komendant   Wojewódzki   Policji  w  Bydgoszczy  insp.   Paweł  Spychała, v-ce Prezydent Sekcji Polskiej  International Police Association Piotr Wójcik.

Ustępujący zarząd kierowany przez Jerzego Archackiego po przedstawieniu sprawozdania z działalności  otrzymał absolutorium po czym przystąpiono do wyborów nowego zarządu.

W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesem Zarządu został ponownie wybrany Jerzy Archacki, sekretarzem Wiesław Rzyduch, z - cą sekretarza Agata Kurczewska, skarbnikiem Krzysztof Rospędowski oraz dwóch członków Wojciech Jakubowski i Bartosz Weisse.
   
Jerzy Archacki omówił między innymi pracę KPGW, która organizowała lub była współorganizatorem wielu imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, charytatywnym, integracyjnym, w której brali udział policjanci, członkowie IPA.
   
Skupiano się również na wymianie międzynarodowej policjantów, którzy w ramach programu Placement Programme wyjeżdżali na pobyty do jednostek policyjnych wielu państw a także do ośrodka szkoleniowego IPA Gimborn w Niemczech.
Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy bardzo serdecznie podziękował za dotychczasową współpracę i wyraził nadzieję, że w przyszłej kadencji współpraca będzie układać się podobnie.
V-ce Prezydent Sekcji Polskiej IPA Piotr Wójcik również życzył nowemu zarządowi i członkom IPA samych sukcesów w przyszłej kadencji

 

Autor: Krzysztof Warchał, foto: Paweł Mazurek
Publikacja: st. sierż. Szymon Tworowski