Współpraca szkoleniowa z Wojskiem Polskim - Policja Kujawsko-Pomorska

Współpraca szkoleniowa z Wojskiem Polskim

Policja Kujawsko-Pomorska

Współpraca szkoleniowa z Wojskiem Polskim

Data publikacji 18.09.2015

Instruktorzy Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy w ramach współpracy szkoleniowej z 1 Pomorską Brygadą Logistyczną im. Króla Kazimierza Wielkiego prowadzą zajęcia z żołnierzami z zakresu walki wręcz oraz taktyki strzeleckiej.

Instruktorzy Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy w ramach współpracy szkoleniowej z 1 Pomorską Brygadą Logistyczną im. Króla Kazimierza Wielkiego prowadzą od kilku miesięcy zajęcia z żołnierzami z zakresu walki wręcz oraz taktyki strzeleckiej.

W maju 2010 r. przewidziane jest wspólne szkolenie na poligonie w Drawsku Pomorskim.

Policja
Policja
Policja


nadkom. Tomasz Krajewski
WKiS KWP w Bydgoszczy