Policja Kujawsko-Pomorska

„Nie szata zdobi człowieka”, ale „jak Cię widzą, tak Cię piszą”

Data publikacji 18.09.2015

„Nie szata zdobi człowieka”, ale „jak Cię widzą, tak Cię piszą”. Okazuje się, że sposób w jaki ubieramy się na co dzień mówi wiele o naszej osobowości. Ubranie sygnalizuje jakimi zasadami się kierujemy, które normy respektujemy, a których nie, jaki mamy stosunek do siebie, innych, do otaczającego nas świata.

„Nie szata zdobi człowieka”, ale „jak Cię widzą, tak Cię piszą”. Okazuje się, że sposób w jaki ubieramy się na co dzień mówi wiele o naszej osobowości. Ubranie sygnalizuje jakimi zasadami się kierujemy, które normy respektujemy, a których nie, jaki mamy stosunek do siebie, innych, do otaczającego nas świata.

 W klasycznych już badaniach nad stylem ubierania się młodych kobiet, przeprowadzonych  przez  Aikena (1963), wyróżnił on kilka zasadniczych typów postaw wobec ubioru. Według tych doniesień naukowych, okazuje się, że jeśli osoba lubi ubrania dekoracyjne, wysoce prawdopodobne jest, że podąża za grupą, chce się przypodobać, jest osobą dobrze uspołecznioną, ale też mniej zainteresowaną intelektualną stroną rzeczywistości. Wygoda ubrania łączy się natomiast z samokontrolą emocjonalną, otwartością na świat i innych ludzi oraz towarzyskością. Jeśli przywiązujesz uwagę do staranności ubioru, to cechuje cię zapewne duża zdolność adaptacji, świadomość zasad społecznych, ale też pewna schematyczność myślenia, niepewność. Jeśli ubierasz natomiast się „tak jak wszyscy”,  prawdopodobnie też płyniesz z „głównym nurtem” w życiu i nie „wychylasz się” z tłumu, możliwe,  że nie jesteś zbyt spontaniczny w wyrażaniu emocji, a także jesteś nieco uległy. Ubrania ekonomiczne wiążą się z odpowiedzialnością, wydajnością, precyzją, ale jak się okazuje również z pewną pobudliwością.

Wiele badań potwierdziło te zależności.  Inni badacze tematu  - L. Rosenfeld i T. Plax (1970) sprawdzili ponadto jak styl ubierania się koreluje z cechami osobowości, z rozróżnieniem płci badanych.  Uzyskano następujące wyniki.

Okazuje się, że jeśli mężczyzna podkreśla poprawność swojego stroju to można przypuszczać, iż mamy do czynienie z człowiekiem rozważnym, tradycjonalistą, uznającym autorytety, ale też pewnym siebie, chociaż niekoniecznie estetą. U pań rzecz przedstawia się nieco inaczej – te, które cenią poprawność w swojej garderobie, jakkolwiek uznają autorytety, są lojalne i nieskłonne do manipulacji, jednak odznaczają się lękliwością i zahamowaniem emocjonalnym. Osoby, niezależnie od płci, które demonstrują niepoprawność ubioru to z wysokim prawdopodobieństwem ludzie cechujący się niezależnością, otwarci na nowe doświadczenia, ale też agresywni ryzykanci. 

Mężczyźni, którzy gustują w bardzo dopasowanych  strojach  są  pewni siebie, ale też agresywni, możliwe, że mało empatyczni, a przy tym skłonni do zachowań impulsywnych i miewają kaprysy. Kobieta, która strojem eksponuje i podkreśla walory swego ciała również wykazuje wysoki poziom pewności siebie, ale w kontaktach może być odbierana jako nadmiernie zdystansowana, radykalna, o bardzo wysokim mniemaniu na temat swojej postawy etyczno – moralnej.  Panowie, którzy z niechęcią odnoszą się do takiego, można by rzec ekshibicjonistycznego stroju u siebie są według badań rodzinni, spokojni i ufni wobec otoczenia. Kobiety unikające nadmiernie dopasowanego odzienia cechuje również cierpliwość, ciepło, chociaż możliwy jest u nich brak  pewności siebie i poczucie niższości wobec innych.

Kto z nas lubi praktyczne ubrania? Jeśli jesteś mężczyzną i tak właśnie „się nosisz” to prawdopodobnie jesteś dosyć ostrożny, możliwe, że niechętny okazywaniu emocji, może też niezadowolony ze swej sytuacji i ze skłonnością do urazy oraz  wycofywania się z życia towarzyskiego. Jeśli jednak wolisz mniej praktyczny strój, kładąc nacisk na inne jego wartości niż użyteczność, przytoczone badania mówią, że należysz do grupy osób nastawionych na sukces,  silnych psychicznie, ambitnych, przenikliwych. Co ciekawe u kobiet sytuacja przedstawia się zgoła odmiennie. Kobieta ceniąca praktyczny walor ubioru z wysokim prawdopodobieństwem będzie osobą mądrą życiowo, otwartą, o dobrej samoocenie, ufną, ale nie naiwną wobec ludzi. Panie mało praktyczne w stroju natomiast mogą mieć skłonność do egocentryzmu i odnoszenia się z rezerwą do innych.

Można wysnuć na podstawie ubioru ciekawe wnioski o nas samych, zaś strój potraktować jako użyteczne źródło hipotez na temat osobowości danego człowieka. Jednak, jak ze wszystkimi tego typu  źródłami, zalecany jest tu pewien dystans i spora doza krytycyzmu w kwestii ocen. Charakterystyki te co prawda opierają się na statystykach, ale w rzeczywistości każdy z nas  prezentuje kombinację różnych stylów.  Mimo tych uwag warto jednak rzucić czasem okiem na zawartość swojej szafy.

Opracowała:
Karolina Engelgardt
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Sekcja Psychologów  KWP w Bydgoszczy

Literatura:
Nęcki Z., Atrakcyjność wzajemna. (1996). Kraków, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.