STRES W MIEJSCU PRACY - Artykuły - Policja Kujawsko-Pomorska

Policja Kujawsko-Pomorska

STRES W MIEJSCU PRACY

Data publikacji 18.09.2015

Zawód policjanta jest jednym z najbardziej stresogennych zawodów na świecie. Praca ta wiąże się z wykonywaniem zadań w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych i wymaga sporego zaangażowania emocjonalnego.

Zawód policjanta jest jednym z  najbardziej stresogennych zawodów na świecie. Praca ta wiąże się z wykonywaniem zadań w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych i wymaga sporego zaangażowania emocjonalnego.

Obciążające w pracy policjanta jest długotrwałe pozostawanie w gotowości do działania, nadmierne obciążenie obowiązkami, a także trudności w pogodzeniu zadań służbowych z obowiązkami wobec rodziny. Znaczenie ma także zmienny czas pracy, nocne dyżury, praca w soboty i niedziele, a czasami odwoływanie z urlopów, co powoduje, że praca staje się nieprzerwaną służbą. Ponadto pewne napięcie psychiczne wywołują sytuacje, z którymi policjant styka się na co dzień, jak: udział w interwencjach, użycie broni, pogoń za przestępcą, rozpraszanie bardzo agresywnego tłumu.

Policjant w czasie służby spotyka się z agresją, przemocą i ludzkim nieszczęściem. Informuje rodziny o śmierci ich bliskich. Staje przed koniecznością dostosowywania się do różnych sytuacji oraz sprawnego i szybkiego podejmowania decyzji. Wykonuje on swoją pracę wspólnie z innymi funkcjonariuszami, a jej efektywność zależy często od jakości wzajemnych kontaktów czy współpracy. Ponadto policjant uczestniczy w sytuacjach, w których w sposób bezpośredni lub pośredni naraża własne zdrowie i życie. Ponosi duże ryzyko własnego zranienia. Przeżywa stres po śmierci kolegów oraz podczas interweniowania w sytuacjach ludzkiego cierpienia.

Praca funkcjonariusza obfituje w zdarzenia wstrząsające, przykre i w związku z tym doświadcza on silnego stresu. Jeśli sytuacje trudne, stresujące występują zbyt często i trwają długo, mogą nawet prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, chorób somatycznych czy nerwic. Uwidaczniają się także zmiany w zachowaniu, w stosunku do pracy czy współpracowników. W konsekwencji długotrwały stres może prowadzić do powstania wyczerpania emocjonalnego i ograniczenia zaangażowania w pracę Ponadto osoby mogą odczuwać zmęczenie, złość, niechęć do kontaktów z ludźmi. Pojawiają się trudności w rozpoczęciu i dokończeniu zadań, trudności z pójściem do pracy oraz wydłużanie czasu, który jest potrzebny na wykonanie danego polecenia. Mogą wystąpić bóle głowy, brzucha, bóle krzyża oraz depresja, bezsenność czy też nadużywanie leków, alkoholu i tytoniu.

Każda organizacja, także Policja, ma pewne możliwości zapobiegania negatywnym skutkom stresu. Psycholodzy policyjni od wielu lat prowadzą działania zmierzające do przeciwdziałania zaburzeniom wywoływanym przez stres zawodowy. Udzielają porad, konsultacji oraz indywidualnej pomocy policjantom i pracownikom Policji w związku z problemami wynikającymi ze specyfiki wykonywanego zawodu oraz problemami natury osobistej. Wspierają metodami psychologicznymi wszystkich policjantów województwa kujawsko-pomorskiego, szczególnie w zakresie minimalizowania negatywnych następstw  związanych z charakterem służby. Pełnią stałe dyżury psychologiczne w komendach miejskich, powiatowych, które podlegają Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Podczas dyżurów psycholodzy rozmawiają z policjantami na temat specyfiki ich pracy, stresu i obciążeń, jakich doświadczają w służbie, a także konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem.

Obejmują również opieką psychologiczną policjantów w sytuacji silnego stresu, kiedy było zagrożone ich życie i zdrowie, miało miejsce użycie broni, w celu udzielenia uczestnikom zdarzenia pomocy i wsparcia psychologicznego. Policjanci uczestniczą w szkoleniach i warsztatach z zakresu podnoszenia umiejętności interpersonalnych, podczas których uczą się skutecznych sposobów porozumiewania się z innymi oraz konstruktywnych sposobów reagowania i rozwiązywania konfliktów. Podnoszą indywidualne umiejętności radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi, dzięki czemu rozwijają swoje kompetencje zawodowe, społeczne i życiowe.

Rozwijanie własnych umiejętności, poznawanie siebie, własnych reakcji na stres jest pierwszym krokiem do dobrego zdrowia. Warto zmienić swój styl życia po to, by dłużej cieszyć się dobrym samopoczuciem i czerpać radość z pracy. 

  
 
opr.: MAŁGORZATA OSOWSKA
Sekcja Psychologów KWP w Bydgoszczy