Archiwum po 2015 roku

Policja Kujawsko-Pomorska

Policjanci WRD KWP w Bydgoszczy wzięli udział w audycji w Radiu PiK

Data publikacji 11.01.2017

O problemach młodych i starszych kierowców dyskutowali wczoraj policjanci w rozgłośni Radia PIK. Rozmawiano o zagrożeniach, jakie mogą wyniknąć w trakcie kierowania pojazdem ze względu na stan zdrowia czy wieku.

Wczoraj (10.01.17) w rozgłośni radia PIK o problemach młodych i starszych kierowców rozmawiali policjanci podkom. Robert Jakubas i podkom. Joanna Karpińska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Wspólnie z mundurowymi dyskutowali Pani Ewa Kaczanowska-Burker z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oraz Pan Roman Walerczak z Centrum Szkolenia Kierowców PZM w Bydgoszczy.

Tematem przewodnim były ogólne rozważania na temat zagrożeń, jakie mogą wyniknąć w trakcie kierowania pojazdem z powodu stanu zdrowia lub ze względu na wiek. Podczas audycji słuchacze chętnie dzwonili i dzielili się swoimi spostrzeżeniami dot. kierowców – seniorów oraz tego czy powinni być poddawani cyklicznym badaniom lekarskim. Zwrócono również uwagę na młodych kierowców i zmieniających się dla nich przepisach.

Przy okazji funkcjonariusze zaapelowali do pieszych, aby uważali na swoje bezpieczeństwo w obrębie przejść dla pieszych. Nie wchodzili bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Aby upewnili się przed przejściem przez jezdnię, czy kierujący ich widzi i czy zdąży wyhamować.

Autor: podkom. Joanna Karpińska
Publikacja: Kamila Ogonowska