Podsumowanie działań „Bezpieczne drogi krajowe” - Archiwum po 2015 roku - Policja Kujawsko-Pomorska

Archiwum po 2015 roku

Policja Kujawsko-Pomorska

Podsumowanie działań „Bezpieczne drogi krajowe”

Data publikacji 29.05.2017

„Bezpieczne drogi krajowe” pod taką nazwą kujawsko-pomorscy policjanci przez trzy dni prowadzili wzmożone działania, które miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na całej długości nadzorowanych dróg krajowych naszego województwa.

Od czwartku (25.05.17) do soboty (27.05.17) policjanci prowadzili wzmożone działania pod nazwą „Bezpieczne drogi krajowe”. Były one ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ramach akcji funkcjonariusze z komend miejskich i powiatowych Policji, przez które przebiegają drogi krajowe, monitorowali ruch na całej ich długości.

Podczas policyjnych działań mundurowi czuwali nad stosowaniem się uczestników ruchu do obowiązujących przepisów oraz zasad drogowych. Policjanci sprawdzali prędkość z jaką poruszali się kierowcy, kontrolowali ich stan trzeźwości oraz stan techniczny pojazdów, a także wymagane dokumenty.

W trzydniowej akcji łącznie wzięło udział 62 policjantów ruchu drogowego, którzy skontrolowali 558 pojazdów. Funkcjonariusze ujawnili 330 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami oraz 10 popełnionych przez pieszych. Najwięcej wykroczeń dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości oraz nieprawidłowych zachowań wobec pieszych. W wyniku działań mundurowi nałożyli łącznie 302 mandaty karne. Zatrzymali 7 praw jazdy, z czego 3 były za kierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną, o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym. Ponadto, ujawnili 1 kierującego, który prowadził pojazd pomimo, iż wcześniej pił alkohol.

Autor: podkom. Joanna Karpińska
Publikacja: Kamila Ogonowska