Informacje dla użytkowników dróg

Policja Kujawsko-Pomorska

Nowe zmiany w przepisach ruchu drogowego

Data publikacji 18.09.2015

Weszły w życie zmiany w Ustawie o kierujących pojazdami i w ustawie prawo o ruchu drogowym:

Weszły w życie zmiany w Ustawie o kierujących pojazdami i w ustawie prawo o ruchu drogowym:
Od 24 sierpnia 2014 roku obowiązuje nowy przepis, który mówi, że kierowcy posiadający od co najmniej 3 lat prawo jazdy kat. B będą mogli kierować motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 ccm, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg.


Od 31 sierpnia 2014 roku pieszy niezależnie od wieku poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Do tej pory obowiązek noszenia elementów odblaskowych miały jedynie dzieci w wieku do 15 roku życia poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

Nowelizacja ustawy ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dzięki nowemu przepisowi piesi będą lepiej widoczni na drodze.

Odblaski pozwalają dostrzec pieszego z odległości co najmniej 150 metrów w różnych warunkach pogodowych. Daje to szansę kierowcy na podjęcie manewru hamowania czy bezpiecznego ominięcia takiej osoby w sposób nie zagrażający jej bezpieczeństwu. Pieszy poruszający po zmierzchu po drodze bez elementów odblaskowych jest praktycznie nie widoczny. Kierowca jest w stanie zauważyć go dopiero z odległości  ok. 20 metrów. Jest to niejednokrotnie zbyt mała odległość aby kierujący miał czas na reakcję czego następstwem są zdarzenia drogowe skutkujące często śmiercią pieszego.

podkom. Joanna Karpińska
Wydział Ruchu Drogowego
KWP w Bydgoszczy