UWAŻAJMY NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH! - Informacje dla użytkowników dróg - Policja Kujawsko-Pomorska

Informacje dla użytkowników dróg

Policja Kujawsko-Pomorska

UWAŻAJMY NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH!

Data publikacji 18.09.2015

Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kłopocie gm. Inowrocław, samochód osobowy uderzył w pociąg. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku.

WRD

Jak wynika z informacji nadsyłanych z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy do Komendy Wojewódzkiej Policji, jak również z obserwacji samych policjantów - kierujący pojazdami na przejazdach kolejowych jak i w ich obrębie łamią podstawowe przepisy „Prawa o ruchu drogowym”.  W szczególności są to przepisy wynikające z art. 28 powyższej Ustawy.

Art. 28.

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

2.  Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.


3. Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie
 ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

2) wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

3) wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

4) omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

4. W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

5.  Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 10 m, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym.

6. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe; przepis ust. 3 pkt 3 nie dotyczy skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany.

Elementarne zasady „zdrowego rozsądku” nie przestrzegają zarówno kierowcy pojazdów osobowych i ciężarowych, piesi i rowerzyści, jak również kierowcy autobusów komunikacji publicznej, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo wielu pasażerów.

Najczęstsze wykroczenia popełniane na przejazdach kolejowych i w ich obrębie to:
  • niezatrzymywanie się przed znakiem STOP,
  • omijanie rogatek,
  • podnoszenie rogatek,
  • przejeżdżanie/przechodzenie przez przejazd w momencie opuszczania/podnoszenia półrogatek,
  • przejeżdżanie/przechodzenie przez przejazd pomiędzy półrogatkami, przy opuszczonych rogatkach.


PAMIĘTAJMY!

  • Zgodnie z procedurami i instrukcjami obowiązującymi na większości przejazdach kolejowych, dróżnik przejazdowy informację o konieczności zamknięcia rogatek przejazdowych otrzymuje na 3 minuty przed przejazdem pociągu. Rogatki przejazdowe muszą być zamknięte na 2 minuty przed wjechaniem czoła pojazdu kolejowego na przejazd.
  • Prędkość pociągów przejeżdżających przez przejazd z zawieszoną obsługąlub z nieczynnymi urządzeniami przejazdowymi jest ograniczona do 20 km/h.
  • Maszynista pociągu zbliżającego się do przejazdu (bez względu na jego kategorię) podaje sygnał „Baczność” i jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności.
  • Do zachowania szczególnej ostrożności jest zobowiązany także kierowca. Kolizja  na przejeździe, nawet przy niewielkiej prędkości pociągu, zawsze może być tragiczna w skutkach!

Droga hamowania pociągu przy prędkości 100-120 km/h i użyciu nagłego hamowania wynosi 700 – 1000 m. W razie nagłego wtargnięcia samochodu na przejazd
MASZYNISTA NIE MA ŻADNYCH SZANS, BY UNIKNĄĆ WYPADKU!

Kolizja na przejeździe to zderzenie samochodu ważącego jedną lub kilka ton.
Masa pociągu to kilkaset, a nawet kilka tysięcy ton.
NA PRZEJEŹDZIE SAMOCHÓD NAJCZĘŚCIEJ ULEGA CAŁKOWITEMU ZNISZCZENIU!    Opracował: kom. Krzysztof Złotnicki