Informacje dla użytkowników dróg

Policja Kujawsko-Pomorska

Przewóz dzieci i młodzieży autobusami szkolnymi tzw. „Gimbusami”

Data publikacji 18.09.2015

Przypominamy kilka regulacji prawnych, dotyczących przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych. W art. 2 pkt. 41a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.

Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.) określono definicję autobusu szkolnego, która brzmi:    

- autobus szkolny - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisem barwy czarnej „autobus szkolny”.

 

 
Tablica
 

Warto też wskazać przepisy ujęte w art. 57 i 57a cytowanej ustawy:    

art. 57 (przewóz dzieci i młodzieży) 

  1. Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba że są wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży.
  2. Kierujący pojazdem, omijając pojazd, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany w czasie wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się.
  3. Zabrania się oznaczania pojazdu tablicami, o których mowa w ust. 1, w czasie, gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone.

Art. 57a (autobus szkolny)

  1. Kierujący autobusem szkolnym podczas wsiadania lub wysiadania dzieci jest obowiązany włączyć światła awaryjne.
  2. Kierujący pojazdem, przejeżdżając obok autobusu szkolnego, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.
  3. Jeżeli autobus szkolny przewozi inne osoby lub nie przewozi żadnych osób, tablice  z napisem „autobus szkolny” powinny być zdjęte, zasłonięte lub złożone.

Natomiast szczegółowe warunki techniczne dla autobusu szkolnego zostały ujęte w § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.).


Mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu drogowego, po raz kolejny apelujemy do wszystkich użytkowników dróg o stosowanie się do przepisów prawa o ruchu drogowym.

Autor: podkom. Joanna Karpińska WRD KWP w Bydgoszczy
Publikacja: st. post. Szymon Tworowski