Kontrola prędkości - Informacje dla użytkowników dróg - Policja Kujawsko-Pomorska

Informacje dla użytkowników dróg

Policja Kujawsko-Pomorska

Kontrola prędkości

Data publikacji 18.09.2015

Podstawą używania przez Policję urządzeń do kontroli prędkości jest art. 129 ust. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 20.06.1997 roku Prawo o ruchu drogowym...

Droga hamowaniaPodstawą używania przez Policję urządzeń do kontroli prędkości jest art. 129 ust. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 20.06.1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 108 poz. 908 z 2005r.) cyt. „Policjant w związku z wykonywaniem czynności.., jest uprawniony do: używania przyrządów kontrolno-pomiarowych...”.

Na tej podstawie policjanci wykonując swoje ustawowe zadania mogą do kontroli prędkości wykorzystywać nw. Urządzenia kontrolno-pomiarowe:

  • radarowe mierniki prędkości (RMP) urządzenia przewoźne, popularnie przez kierowców zwane „radarami”',
  • wideorejestratory urządzenia montowane najczęściej w nieoznakowanych radiowozach. Pozwalają one na rejestrację za pomocą techniki VIS wykroczeń popełnianych w ruchu oraz polegających na przekraczaniu dopuszczalnej prędkości jazdy.
 
Sposób postępowania policjantów przy ujawnieniu wykroczenia polegającego na przekroczeniu prędkości:

RMP i videorejestrator:

  • Zatrzymanie pojazdu.
  • Okazanie wykroczenia (na życzenie zatrzymanego kierującego),.
  • Ukaranie mandatem karnym.
  • Poinformowanie o nałożeniu punktów karnych.
WRD KWP w Bydgoszczy