Informacje dla użytkowników dróg

Policja Kujawsko-Pomorska

Zielona strzałka – kierowcy nie zawsze o niej pamiętają

Data publikacji 18.09.2015

Poruszając się po drogach naszego regionu, szczególnie w miastach coraz częściej zauważa się, że kierowcy samochodów nie stosują się do sygnałów świetlnych, nadawanych przez sygnalizator S-2 „sygnalizator z sygnałem dopuszczającym skręcenie w kierunku wskazanym strzałką”.

S-2Poruszając się po drogach naszego regionu, szczególnie w miastach coraz częściej zauważa się, że kierowcy samochodów nie stosują się do sygnałów świetlnych, nadawanych przez sygnalizator S-2 „sygnalizator z sygnałem dopuszczającym  skręcenie w kierunku wskazanym strzałką”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów (Dz. U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.), jeżeli sygnalizator S-2 nadaje sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki, to oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu.

Jeśli sygnalizator ustawiony jest na lewym skrajnym pasie ruchu, to w takiej  sytuacji dozwolone jest również zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 „zakaz zawracania”. Skręcanie (w prawo, w lewo) lub zawracanie jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.

Zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku – przed sygnalizatorem. Ten obowiązek jest najczęściej lekceważony przez kierowców, którzy w ogóle nie zatrzymują się we właściwym miejscu, tylko wjeżdżają na skrzyżowanie i przejeżdżają przez nie - dzieje się to zazwyczaj podczas skrętu w prawo. Takie zachowanie może narazić na niebezpieczeństwo, innych uczestników ruchu, szczególnie pieszych przechodzących na przejściu dla pieszych.


Apelujemy zatem o przestrzeganie tego obowiązku i bezwzględne zatrzymanie się przed sygnalizatorem, w momencie nadawania przez sygnalizator czerwonego sygnału wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki. Konsekwencją dla kierowcy za niestosowanie się do wskazanych sygnałów może być nałożenie mandatu karnego w kwocie 100 zł oraz 1 pkt. karny.

nadkom. Maciej Zdunowski
WRD KWP w Bydgoszczy