Materiały profilaktyczne

Policja Kujawsko-Pomorska

AKCJA PROMUJĄCA BEZPIECZNE ZACHOWANIA NA DRODZE pn. „WIDOCZNA GMINA”

Data publikacji 18.09.2015

Od 2009 roku z powodzeniem realizowana jest kampania na rzecz promowania i propagowania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym pn. "Widoczna Gmina", której głównym celem jest przekazanie przede wszystkim potrzeby noszenia elementów odblaskowych

Od 2009 roku z powodzeniem realizowana jest kampania na rzecz promowania i propagowania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym pn. "Widoczna Gmina", której głównym celem jest przekazanie przede wszystkim potrzeby noszenia elementów odblaskowych, zwłaszcza przez najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Wspólne działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko - Pomorskiego urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, dotyczące ww. projektu cieszą się ogromnym zainteresowaniem jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko - pomorskiego.

W trakcie realizacji zadań w ramach ww. projektu do stycznie 2013 r. na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego zostało rozdysponowanych kilka tysięcy kamizelek odblaskowych wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych. Inicjatywa nawiązuje bezpośrednio do założeń rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań"Razem bezpieczniej" i ma na celu zachęcić wszystkie władze samorządowe do przeznaczenia środków finansowych na zakup elementów odblaskowych (kamizelek, itp.) dla dzieci klas I-III szkół podstawowych znajdujących się na terenie danej jednostki. Każda jednostka samorządowa szczebla gminnego, która wyrazi potrzebę zorganizowania na swoim terenie ww. akcji otrzyma zapewnienie udziału w przedsięwzięciu funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, ratowników medycznych oraz przedstawiciela Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego K-P UW w Bydgoszczy.

kom. Adam Sobecki
WRD KWP w Bydgoszczy