ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW

Zarząd Wojewódzki SEiRP
85-720 Bydgoszcz,
ul. Iławska 1 
(pok. 13 )
nr konta: 79 2030 0045 1110 0000 0420 8580
Na spotkania w biurze ZWSEiRP
zapraszamy w
każdy wtorek w godz. 10.00 – 13.00