Zarząd Wojewódzki - Policja Kujawsko-Pomorska

Zarząd Wojewódzki

Policja Kujawsko-Pomorska

Zarząd Wojewódzki

Data publikacji 18.09.2015

 

Zarząd Wojewódzki
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

składa się z Prezesów Kół terenowych
oraz z Członków Prezydium podany poniżej:
 1. Roman Skrzeszewski - Prezes ZW SEiRP
 2. Ryszard Zaionc - I wice Prezes ZW SEiRP
 3. Józef Piasecki - wice Prezes  ZW SEiRP
 4. Jadwiga Műller - wice Prezes ZW SEiRP
 5. Andrzej Kania - sekretarz
 6. Danuta Szymańska - skarbnik
 7. Bronisław Klemens - członek
 8. Krzysztof Jakubiak - członek
 9. Wacław Benecki - członek
 10. Janusz Dagow -  członek 
 11. Kazimierz Tarasek - członek
 12. Andrzej Ostrowski - członek
 13. Wirginiusz Kierski - członek

 

Wojewódzka Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 1. Bernard Sykutera - przewodniczący
 2. Ryszard Marjański - wice przewodniczący
 3. Bogumiła Wożniak - sekretarz
 4. Celina Romanowska - członek
 5. Franciszek Nowicki - członek
 6. Paweł Masłowski - członek
 7. Ryszard Sujkowski - członek