Jak wstąpić do Związku? - Policja Kujawsko-Pomorska

Jak wstąpić do Związku?

Jak wstąpić do Związku?

Aby przystąpić do Związku, należy wypełnić oraz złożyć oryginalny formularz Deklaracji Członkowskiej, dostępny u Przewodniczącej NSZZ „S” Pracowników Cywilnych Policji, adres: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Al. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz, pok. 219 (II piętro), tel. 52 588 13 35, resortowy  751 13 35.


 


poglądowy wzór wniosku (pdf)

Autor:
Publikacja: