„Infolinia KWP” - całodobowy telefon 0-800-460-021 - INFOLINIA KWP - Policja Kujawsko-Pomorska

INFOLINIA KWP

„Infolinia KWP” - całodobowy telefon 0-800-460-021

Celem funkcjonowania „Infolinii KWP” jest umożliwienie mieszkańcom przekazywania informacji oraz wniosków dotyczących:

  1. Zagrożeń i niebezpieczeństw w tym miejsc zagrożonych przestępczością i punktów niebezpiecznych na drogach i na ulicach.
  2. Osób, miejsc i zdarzeń kryminalnych oraz innych faktów pozostających w zainteresowaniu Policji.
  3. Nieprawidłowości w działaniach, niewłaściwego zachowania i załatwiania spraw oraz naruszeń prawa dokonywanych przez policjantów lub pracowników Policji.
  4. Udzielania porad z zakresu sposobu załatwiania spraw urzędowych w jednostkach Policji, prewencji kryminalnej, przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych i innych czynności realizowanych przez jednostki Policji.

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie rozmowy nagrywane są za pomocą urządzenia rejestrującego.


Połączenia pod nr 0-800-460-021 odbierane są przez Oficera Dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.


 

Autor: nadkom. Krzysztof Złotnicki Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Publikacja: Piotr Pawlaczyk