WIADOMOŚCI

Bezdomność w kontekście praw człowieka i etyki zawodowej policjanta

Data publikacji 06.12.2019

Z uwagi na zbliżający się Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka (10 grudnia) Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy ds. Ochrony Praw Człowieka wspólnie z Wydziałem Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy zorganizowali szkolenie z zakresu zjawiska bezdomności w kontekście praw i wolności człowieka oraz etyki zawodowej policjanta. Szkolenia odbyły się w dwóch terminach: 20 listopada oraz 5 grudnia.

Uczestnikami szkolenia byli policjanci służby prewencyjnej z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego. Prowadzącymi były: Prezeska Zarządu Fundacji Inkubator Społeczny w Bydgoszczy – p. Beata Zielińska oraz Pełnomocnik KWP w Bydgoszczy ds. Ochrony Praw Człowieka – nadkom. Anna Frencel.

W trakcie spotkań omówiono wiele aspektów związanych z funkcjonowaniem osób, które znalazły się w kryzysie bezdomności. Poruszane tematy wzbudzały dyskusje i prowokowały do wymiany doświadczeń oraz szukania sposobów na rozwiązanie pojawiających się czasami problemów.

Przedstawicielka Fundacji przypominała uczestnikom o tym, że niektóre z osób bezdomnych czasami świadomie wybrały taki sposób na swoje życie i należy ich wybór uszanować. Osoba bezdomna, jak każdy człowiek, musi być traktowana z poszanowaniem jej godności. Szanując jej wybory nie możemy być jednak obojętni na ewentualne krzywdy, których mogą doświadczać w życiu codziennym. W związku z tym, że zbliża się okres zimowy, kiedy spadki temperatur mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób bezdomnych, należałoby częściej odwiedzać potencjalne miejsca gromadzenia się osób bezdomnych (np. pustostany) celem sprawdzenia czy nikomu nie jest potrzebna pomoc lub wskazania miejsca, gdzie osoby tam przebywające mogą się ogrzać, skorzystać z kąpieli, zjeść ciepły posiłek, itp. Wykaz takich placówek, działających na terenie garnizonu kujawsko-pomorskiego zostanie umieszczony na stronie www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl w zakładce „Prawa Człowieka”.

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy ds. Ochrony Praw Człowieka przeprowadziła wykład interaktywny z zakresu etyki zawodowej policjanta oraz praw i wolności człowieka. Przypomniała znaczenie praw i wolności człowieka w służbie policjanta, godności osobowej oraz etyki, gdyż pojęcia te związane są ze wszystkimi czynnościami służbowymi, jakie może podejmować funkcjonariusz publiczny w kontakcie z obywatelem. Stąd też profesjonalny i etyczny policjant musi znać ich znaczenie.

 

Autor: nadkom. Anna Frencel
Publikacja: Kamila Ogonowska
  • Policjanci kujawsko-pomorskiego garnizonu na szkoleniu
  • Prezes Zarządu Fundacji Inkubator Społeczny w Bydgoszczy – p. Beata Zielińska prowadzi wykład
  • Policjanci słuchają wykładu z zakresu zjawiska bezdomności w kontekście praw i wolności człowieka oraz etyki zawodowej policjanta