Szkolenie dla policjantów pionu sztabowego - WIADOMOŚCI - Policja Kujawsko-Pomorska

WIADOMOŚCI

Szkolenie dla policjantów pionu sztabowego

Data publikacji 14.12.2019

Policjanci zajmujący się problematyką pionu sztabowego w komendach miejskich i powiatowych Policji kujawsko-pomorskiego garnizonu wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Sztab Policji KWP w Bydgoszczy. W spotkaniu uczestniczyli także policjanci Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, na co dzień biorący bezpośredni udział w zabezpieczeniach różnych uroczystości, imprez sportowych, przejazdach ich uczestników itp.

W KWP w Bydgoszczy odbyło się szkolenie zorganizowane przez Sztab Policji dla policjantów zajmujących się problematyką pionu sztabowego w komendach miejskich i powiatowych Policji województwa kujawsko-pomorskiego.  W spotkaniu wzięli udział także policjanci Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, na co dzień biorący bezpośredni udział w zabezpieczeniach różnych uroczystości, imprez sportowych, przejazdach ich uczestników itp.

Podczas szkolenia insp. Mirosław Elszkowski – Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy podsumował mijający rok w odniesieniu do szeroko pojętego bezpieczeństwa podczas organizowanych w garnizonie imprez sportowych i przejazdów kibiców, a także podziękował za wysiłek jaki wkładają policjanci we właściwą organizację powyższych przedsięwzięć. 

W dalszej części szkolenia omówione zostały wydarzenia do jakich doszło podczas imprez na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zaprezentowano tzw. dobre praktyki w powyższym zakresie, na przykładzie zadań zrealizowanych w 2019 roku na terenie poszczególnych jednostek. Nawiązano także do problematyki zgromadzeń i protestów społecznych oraz współpracy Policji z funkcjonariuszami Służby Ochrony Państwa w kontekście zabezpieczania uroczystości z udziałem osób podlegających ochronie.

W drugim panelu szkolenia kom. Robert Bugajski – Zastępca Naczelnika Sztabu Policji przedstawił dane związane m.in. z realizacją szkoleń i codziennym funkcjonowaniem nieetatowych pododdziałów prewencji Policji oraz nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Ponadto omówił wybrane obszary działalności służb dyżurnych jednostek Policji, w szczególności związanych z właściwą dystrybucją informacji, a także zaprezentował aktualną sytuację na terenie kraju i województwa, w związku z rozprzestrzeniającym się afrykańskim pomorem świń (ASF). Na przykładzie jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego przedstawił również zakres podejmowanych działań ukierunkowanych na minimalizację ryzyka przeniesienia ASF na naszym terenie.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymali możliwość pozyskania praktycznej oraz teoretycznej wiedzy niezbędnej do planowania i realizacji przedsięwzięć związanych z problematyką pionu sztabowego. Jednocześnie, spotkanie w takim gronie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, co miejmy nadzieję wpłynie na jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie w 2020 roku.

Autor: kom. Robert Bugajski
Publikacja: Kamila Ogonowska
  • Zastępca Komendanta przemawia do uczestniczących w szkoleniu
  • Policjanci na szkoleniu
  • Policjanci na szkoleniu widok z prawej strony
  • Policjanci na szkoleniu widok od tyłu
  • Jeden z policjantów omawia zagadnienia
  • Policjant omawia funkcjonowanie nieetatowych grup rozpoznania minersko pirotechnicznego