WIADOMOŚCI

Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie siedziby Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim

Data publikacji 20.05.2020

Pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Piotr Leciejewski, Starosta Powiatu Włocławskiego Pan Roman Gołębiewski oraz Burmistrz Brześcia Kujawskiego Pan Tomasz Chymkowski podpisali dziś List Intencyjny dotyczący współpracy i współfinansowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z remontem i rozbudową Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim.

W siedzibie Komendy Miejskiej Policji we Włocławku odbyło się dzisiaj (20.05.2020) podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie wspólnego współfinansowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont siedziby Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim. Uroczystego podpisania listu dokonali p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Piotr Leciejewski, Starosta Powiatu Włocławskiego Pan Roman Gołębiewski i Burmistrz Brześcia Kujawskiego Pan Tomasz Chymkowski. Gospodarzami spotkania byli mł. insp. Maciej Sadowski pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku oraz kom. Piotr Błażejewskie, który od 2016 roku jest Komendantem Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim. 

Jak podkreślił insp. Piotr Leciejewski, to dobra współpraca z samorządami lokalnymi oraz wspieranie przez nich działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności, wpływa na pozytywny wizerunek policjanta jako tej osoby, do której można w każdej chwili zgłosić się o pomoc. W dalszej części Szef kujawsko-pomorskich policjantów wskazał, że priorytetem Kierownictwa Policji jest stała modernizacja, nie tylko wyposażenia podstawowego policjanta, czy też wymiana sprzętu transportowego, ale również zadbanie o dobre i nowoczesne warunki pracy dla funkcjonariuszy w jednostkach Policji. 

Natomiast przedstawiciele władz samorządowych podziękowali wszystkim funkcjonariuszom za dobrze wykonywaną służbę na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Podkreślili także, że przeprowadzony remont siedziby, to nie tylko poprawa warunków służby dla funkcjonariuszy, ale również dużo lepsze warunki dla przyjęcia i obsługi mieszkańców. 

Komisariat Policji w Brześciu Kujawskim swoim rejonem działania obejmuje miasta Brześć Kujawski, Izbica Kujawska i Lubraniec oraz gminy Brześć Kujawski, Izbica Kujawska, Lubraniec i Lubanie. W jego strukturach funkcjonują dwa Posterunki Policji w Izbicy Kujawskiej i Lubrańcu. Ponad połowa, z 32 funkcjonariuszy komisariatu, wykonuje swoje obowiązki właśnie w Brześciu Kujawskim.

Zgodnie z Listem Intencyjnym samorządy Powiatu Włocławskiego oraz Brześcia Kujawskiego przekażą w roku 2021 po 50 tys. złotych na dokumentację projektowo-kosztorysową związaną z zadaniem inwestycyjnym dotyczącym remontu i rozbudowy siedziby Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim.

Autor: st. sierż. Tomasz Tomaszewski
Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz
  • Podpisanie listu przy stole konferencyjnym.
  • Troęś listu.
  • Budynek komisariatu w Brześciu Kujawskim.