WIADOMOŚCI

Spotkanie na temat bezpieczeństwa na drogach powiatu żnińskiego

Data publikacji 12.05.2017

W Komendzie Powiatowej Policji w Żninie zorganizowane zostało spotkanie policjantów z przedstawicielami zarządów dróg powiatowych oraz drogi krajowej nr 5, a także władz samorządowych. Na spotkaniu poruszono tematy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz objazdów na wypadek zaistnienia zdarzenia drogowego.

W KPP w Żninie odbyło się spotkanie policjantów z przedstawicielami zarządów dróg powiatowych oraz drogi krajowej nr 5, a także władz samorządowych powiatu żnińskiego. Na spotkaniu poruszono tematy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz objazdów na wypadek zaistnienia wypadku czy kolizji. Nie zabrakło również kwestii dotyczącej budowy drogi ekspresowej przez teren powiatu żnińskiego i związanych z tym czasowych utrudnień oraz zagrożeń, które jak zapewnił przedstawiciel Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będą przejściowe, a nowo wybudowana droga przeniesie ruch pojazdów poza teren miasta, co przełoży się również na bezpieczeństwo.

Spotkanie było również okazją do wymiany informacji, które przekazują mieszkańcy w zakresie ruchu pojazdów. Podczas rozmów wstępnie wskazano miejsca i alternatywne drogi, którymi możliwe będzie poprowadzenie ruchu kołowego pojazdów w przypadku zdarzenia drogowego na drodze krajowej nr 5 oraz algorytmy wspólnych działań na temat utrudnień związanych z modernizacja i budową nowych tras. Spotkanie to zapoczątkowało cykl kolejnych rozmów na temat bezpieczeństwa, które ma się odbyć w czerwcu.                                                 
                                                     

Autor: nadkom. Krzysztof Jaźwiński
Publikacja: Kamila Ogonowska