Szkolą się dyżurni różnych służb - WIADOMOŚCI - Policja Kujawsko-Pomorska

WIADOMOŚCI

Szkolą się dyżurni różnych służb

Szkolenie służb dyżurnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy, trwa. To spotkanie umożliwiające wymianę doświadczeń zdobytych podczas codziennej pracy.

Rozpoczął się kolejny cykl szkoleń dla służb dyżurnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego oraz operatorów numerów alarmowych z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy.

Dwudniowe warsztaty organizowane zostały w czterech turach w Ośrodku Szkoleniowym Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tylnej Górze k. Koronowa.

Wszystkich uczestników szkolenia przywitał Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski.

Podczas szkolenia omówione zostały tematy dotyczące m. in.:

  • wdrożenia systemu ratownictwa medycznego w naszym województwie i w Polsce,
  • zasad rejestracji oraz dokumentowania obsługi wybranych zdarzeń w Systemie Wspomagania Dowodzenia Policji,
  • współpracy służby dyżurnej PSP z CPR w zakresie przekazywania formatek zdarzeń oraz procedury udzielania pomocy ofiarom handlu ludźmi.

Niewątpliwą zaletą warsztatów jest bezpośrednia wymiana doświadczeń, omówienie i wyjaśnienie kwestii spornych, jak również dzielenie się własnymi spostrzeżeniami na temat funkcjonowania systemu ratownictwa.

 

Autor: Sztab KWP w Bydgoszczy
Publikacja: asp. Piotr Duziak