WIADOMOŚCI

Bydgoscy policjanci uczestniczą w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy we współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy organizuje szkolenia dla policjantów bydgoskiej komendy i jednostek podległych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Głównym celem zajęć jest zapoznanie policjantów z zagadnieniami zgodnymi z zaleceniami Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia oraz opanowanie przez uczestników umiejętności praktycznych z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej i obsługi defibrylatora półautomatycznego (AED).

W ramach zajęć realizowane są zagadnienia dotyczące:

  • Stanów zagrożenia życia,
  • Zasad bezpieczeństwa ratującego i ratowanego,
  • Wezwania pomocy,
  • Oceny stanu przytomności,
  • Sprawdzania oddechu; postępowania z nieprzytomnym oddychającym- pozycja bezpieczna,
  • Resuscytacji krążeniowo - oddechowej, algorytm postępowania,
  • Zasad działania i nauka obsługi AED.

Szkolenia prowadzi wykwalifikowany ratownik medyczny Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy Pani mgr Agnieszka Pawełkowska.

Zajęcia odbywają się cyklicznie w małych grupach (do 15 osób) w sali Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9 – 15 w Bydgoszczy. Przedmiotowym szkoleniem zostali objęci wszyscy funkcjonariusze Ogniw Prewencji, Ogniw Patrolowo – Interwencyjnych oraz Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy – grupa około 500 funkcjonariuszy.

Autor: asp. szt. Sławomir Trepkowski / Zespół ds. Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Publikacja: asp.szt. Lidia Kowalska