Spotkanie służb zwalczających kłusownictwo wodne - WIADOMOŚCI - Policja Kujawsko-Pomorska

WIADOMOŚCI

Spotkanie służb zwalczających kłusownictwo wodne

Przedstawiciele policji i straży rybackiej spotkali się, aby podsumować dotychczasową współpracę i omówić kwestie dalszych wspólnych działań.

Wczoraj (09.11.2017) po raz kolejny spotkały się służby, które realizują zadania związane z egzekwowaniem przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym. W spotkaniu, oprócz Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku insp. Marcina Zaleśkiewicza, uczestniczyli też Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Bydgoszczy Lech Szczepański i Komendant Posterunku Państwowej Straży Rybackiej we Włocławku Ireneusz Jaroszewski. 

Podczas spotkania podsumowana została dotychczasowa współpraca służb. Przejawiała się ona m.in. we wspólnych patrolach, podczas których mundurowi kontrolowali wędkarzy m. in. pod kątem posiadania wymaganych zezwoleń. 

Na wczorajszym spotkaniu nie zabrakło również wymiany doświadczeń w zakresie zwalczania przestępstw i wykroczeń z ustawy o rybactwie śródlądowym. Omówiono również kwestie dalszych wspólnych działań w celu eliminowania kłusownictwa wodnego. Służby były zgodne, iż tego typu wspólne inicjatywy pozwalają lepiej zadbać o środowisko naturalne. 

Autor: nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek
Publikacja: asp.szt. Lidia Kowalska