Prewencyjne rozmowy z młodzieżą o ich odpowiedzialności - WIADOMOŚCI - Policja Kujawsko-Pomorska

WIADOMOŚCI

Prewencyjne rozmowy z młodzieżą o ich odpowiedzialności

Przedstawiciele Wydziału Prewencji włocławskiej komendy policji spotkali się z uczniami Gimnazjum nr 3 przy ulicy Promiennej we Włocławku. Mowa była przede wszystkim o odpowiedzialności karnej nieletnich i zagrożeniach związanych z uzależnieniem od środków odurzających, czy internetu.

Spotkania z młodzieżą umożliwiają mundurowym przekazanie istotnych informacji z zakresu bezpieczeństwa, odpowiedzialności karnej, czy też różnego rodzaju zagrożeń. Tym razem naszymi odbiorcami byli uczniowie Gimnazjum nr 3 we Włocławku. To grupa młodzieży, która z  uwagi na swój wiek, ponosi już konsekwencje prawne popełnianych przez siebie czynów. 

Edyta Olszewska z włocławskiej prewencji wraz z dzielnicowym asp. sztab. Krzysztofem Gołembiewskim przybliżyli  tematykę odpowiedzialności karnej nieletnich za popełniane czyny karalne. Skutki łamania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, czy też alkoholizmowi, to kolejne z zagadnień, które zostały omówione. Nie zabrakło również informacji dotyczących właściwego korzystania z internetu.

Spotkanie umożliwiło ponadto młodzieży zadanie przedstawicielom policji wielu interesujących pytań, dotyczących m.in. specyfiki pracy policji, zakresu działania poszczególnych wydziałów itp.

Autor: nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek
Publikacja: asp. Piotr Duziak