Może chciałbyś prowadzić bufet? - WIADOMOŚCI - Policja Kujawsko-Pomorska

WIADOMOŚCI

Może chciałbyś prowadzić bufet?

Data publikacji 11.04.2018

Na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy jest możliwość wynajęcia pomieszczeń z przeznaczeniem na bufet dla pracowników. Może ktoś z Państwa byłby zainteresowany?

Ogłoszenie o wynajmie lokalu w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu

I. Opis miejsca:

 • Ogłoszenie dotyczy najmu pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku KWP w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7 o pow. 50 m².
 • Oczekiwany termin otwarcia bufetu – czerwiec 2018r.
 • Najmowane pomieszczenia będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gastronomiczno – handlowej w postaci bufetu (catering) wyłącznie dla potrzeb funkcjonariuszy i pracowników Policji.
 • Oferowany asortyment nie może zagrażać życiu i zdrowiu policjantów i pracowników Policji i może obejmować artykuły spożywczo – cukiernicze, dania ciepłe i wyroby garmażeryjne oraz napoje z wyłączeniem sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
 • Dopuszcza się sprzedaż innych artykułów po uprzednim uzgodnieniu.
 • Istnieje możliwość przeprowadzenia oględzin przedmiotu najmu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

II. Wymagania konieczne:

 • Prowadzenie bufetu codziennie w godzinach 8ºº – 15³º, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
 • Posiłki przyrządzane będą w kuchni centralnej, muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w ustawie z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz.U.2017 poz. 149).
 • Potrawy i gotowe dania z kuchni centralnej dowożone będą własnym transportem, pojazdem atestowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.
 • Wyposażenie punktu gastronomicznego w niezbędne urządzenia leży po stronie Wynajmującego (wymagany wykaz wyposażenia bufetu).
 • Posiłki muszą być wydawane wyłącznie w naczyniach jednorazowych.
 • Po stronie wykonawcy pozostaje wyposażenie bufetu w kosze na śmieci oraz ich regularne opróżnianie, a także utrzymanie w czystości sali sąsiadującej bezpośrednio z punktem sprzedaży.
 • Wykonawca musi uzyskać pozwolenie Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA z Delegatury w Bydgoszczy na obszarze woj. Kujawsko – Pomorskiego do prowadzenia określonej działalności.

III. Informacje niezbędne:

 • Stawka czynszu min. 12,50 zł brutto/m²/m-c.
 • Najemca oprócz ustalonego czynszu zobowiązany będzie do ponoszenia opłat eksploatacyjnych, jak energia elektryczna, cieplna, wod-kan., wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości.
 • Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony 3 lat z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 • Wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej.
 • Oświadczenie, że w zakresie przygotowywania posiłków oferent nie będzie korzystał z podwykonawstwa.
 • Deklaracja mobilności i szybkości wyżywienia większej grupy osób.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wydziałem Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy, 85-703 Bydgoszcz, ul. Kijowska 5, osobiście, za pośrednictwem poczty, e-mail: wir@bg.policja.gov.pl lub faxem 588 15 44 w terminie do 7 maja 2018r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny w godz. 8ºº – 15ºº pod nr tel. (52) 588 16 32.

 

Publikacja: podinsp. Monika Chlebicz