Konferencja poświęcona niepełnosprawnym intelektualnie - WIADOMOŚCI - Policja Kujawsko-Pomorska

WIADOMOŚCI

Konferencja poświęcona niepełnosprawnym intelektualnie

W Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie odbyła się konferencja, która zgromadziła ważne gremia zajmujące się postępowaniem i procesem karnym. Licznie przybyli rozmawiali na temat postępowania wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, które wymagają szczególnego postępowania.

Lipnowska komenda, zgromadziła w poniedziałek liczne gremium osób, którzy prowadząc postępowanie karne lub proces mogą zetknąć się z osobami upośledzonymi intelektualnie, oraz takich, które na co dzień w swojej pracy spotykają się z nimi.
Przeprowadzone szkolenie, a potem konferencja z wymianą doświadczeń dotyczyły wczesnego rozpoznawania, a następnie prowadzenia postępowania wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podjęte działania mają na celu redukcję błędnych decyzji oraz zapobieganie cierpieniom psychicznym wspomnianej grupy osób, a także ukierunkowanie funkcjonariuszy i zwrócenie uwagi na problemy, z którymi spotykają się oni podczas swojej pracy w zetknięciu z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. 
Inicjatorem poniedziałkowej konferencji był Komendant Powiatowy Policji w Lipnie. Na jego zaproszenie w dyskusji uczestniczyli przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i instytucji ściśle związanych z pracą z osobami wymagającymi szczególnego traktowania.
Spotkaniu przewodniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie nadkom. Piotr Czajkowski. Głos w dyskusji zabrali: Prezes Sądu Rejonowego w Lipnie Dorota Aleksiejewska, Dyrektor Sądu Rejonowego w Lipnie Andrzej Kaczmarek, Sędzia Przemysław Kępiński, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lipnie Marzena Jesionowska, Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Barbara Danielecka, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie Ewa Elwertowska, Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie Iwona Mikołajczyk, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej TPD w Lipnie Lidia Nierychlewska, Inspektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Gęsicka, Psycholog Paulina Smolarska i Pedagog Kinga Gniady.
Przedmiotem dyskusji była zarówno możliwość lub konieczność zastosowania odpowiednich przepisów prawnych jak i sposób odpowiedniego dokumentowania interwencji policyjnych i przesłuchań czy rozmów z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Omówiono różne rodzaje niepełnosprawności i stopnie upośledzenia oraz zwrócono uwagę na sposób ich rozpoznawania. Omówiono liczne stadia przypadków z praktyki i sposoby współpracy międzyinstytucjonalnej w postępowaniu z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Była okazja do zadawania pytań i gorąca dyskusja zakończona wymianą doświadczeń. 
 

Autor: mł. asp. Małgorzata Małkińska
Publikacja: asp. Piotr Duziak