Z uczniami o narkotykach i dopalaczach - WIADOMOŚCI - Policja Kujawsko-Pomorska

WIADOMOŚCI

Z uczniami o narkotykach i dopalaczach

Golubsko-Dobrzyńscy mundurowi wspólnie z pracownikami Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej spotkali się z młodzieżą z Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, aby poruszyć niezwykle istotny w dzisiejszych czasach problem dopalaczy i narkotyków.

Dziś (13.06.18) golubsko-dobrzyńscy policjanci i przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Golubiu-Dobrzyniu spotkali się z młodzieżą z ,,Wazówny”, aby porozmawiać o zagrożeniach jakie niesie ze sobą zażywanie substancji psychoaktywnych. W trakcie spotkania młodzież mogła dowiedzieć się czym są dopalacze i narkotyki, jaką cenę młody człowiek może zapłacić jeśli zdecyduje się spróbować tego rodzaju substancje. Prelekcja miała na celu podniesienie świadomości  młodzieży na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą zażywanie środków psychoaktywnych. Policjanci starali się uświadomić młodzież o odpowiedzialności karnej i społecznej będącej konsekwencją posiadania i zażywanie substancji prawem zabronionych. Przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Golubiu-Dobrzyniu podkreślała również problemy zdrowotne jakie mogą być konsekwencją zażywania środków odurzających.

Podczas spotkań uczniowie mieli możliwość przymierzenia narkogogli - specjalnych okularów, które symulują wiele skutków używania substancji odurzających, w tym: dezorientacja, zaburzenia percepcji, zniekształcenia obrazu, brak koncentracji, spowolnienie czasu reakcji czy problemy z oceną odległości i kierunków. Zakładając te specyficzne okulary młodzież miała okazję przekonać się o tym, jak zmienia się obraz świata postrzegany oczami osoby będącej pod wpływem środków odurzających. Problemem było przejście kilku kroków po linii prostej.

 

Autor: asp. szt. Małgorzata Lipińska
Publikacja: asp. Piotr Duziak