WIADOMOŚCI

Spotkanie robocze w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach

Data publikacji 13.06.2018

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z przedstawicielami instytucji i organizacji odpowiedzialnych za organizację i zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom obozów harcerskich oraz bezpieczeństwa na akwenach w nadchodzącym okresie letnim. Spotkanie miało charakter roboczy, a jego inicjatorem był Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski.

W spotkaniu uczestniczyli: Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Jacek Kaczmarek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Pan Andrzej Czopek, Komendant ZHP Chorągwi Kujawsko - Pomorskiej hm. Jerzy Gębara, Zastępca Komendanta ZHP Chorągwi Kujawsko - Pomorskiej hm. Beata Bardzińska, hm. Dorota Sucharska koordynator letniego wypoczynku ZHP Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej, hm. Piotr Grądziel Wiceprzewodniczący Zarządu ZHR Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej oraz Komendanci komend miejskich i powiatowych Policji woj. kujawsko-pomorskiego.        

Podczas spotkania omówione zostały zasady wymiany informacji (w tym m.in. w sytuacji kryzysowej), prowadzenia wspólnych działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami i realizowanymi zadaniami przez poszczególne służby i podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach oraz bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży uczestniczącej w zorganizowanych lub innych formach letniego wypoczynku na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

Autor: asp. sztab. Tomasz Trybuszewski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy
Publikacja: kom. Przemysław Słomski