Służby i organizatorzy obozów na wspólnym szkoleniu - WIADOMOŚCI - Policja Kujawsko-Pomorska

WIADOMOŚCI

Służby i organizatorzy obozów na wspólnym szkoleniu

Data publikacji 14.06.2018

To jakie wymogi stawiane są przed organizatorami obozowisk i biwaków, dowiedzieli się zaproszeni na spotkanie, do siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. W szkoleniu uczestniczyli także przedstawiciele Policji.

We wczorajszym (13.06) spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa RP, poszczególnych klubów zajmujących się rekreacją na wodach i terenach przywodnych, starszy wizytator kuratorium oświaty w Bydgoszczy oraz policjanci. Spotkaniu przewodniczył Zastępca Komendanta PSP st. bryg. Tomasz Kruczyński. Zagadnienia omówił Oficer Prasowy PSP st. kpt. Artur Kiestrzyn. 

Zagadnienia poruszone na spotkaniu to: rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, a związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Szczegółowo zostały omówione przepisy dotyczące obiektów bez stałej infrastruktury komunalnej. Mowa tu o obozach i biwakach pod namiotami. Uczestnicy dyskutowali także na temat ścisłej współpracy pomiędzy organizatorami wypoczynku, a służbami. Wszystko w trosce o wypoczywające dzieci i młodzież. 
Świadomość zagrożeń tych realnych i potencjalnych zapobiega negatywnych skutkom. 


 

Autor: asp. szt. Izabella Drobniecka
Publikacja: asp. Piotr Duziak