WIADOMOŚCI

Spotkanie włocławskich służb poświęcone bezpieczeństwu nad wodą

Komendant Miejski Policji we Włocławku oraz policjanci zajmujący się bezpieczeństwem nad wodą uczestniczyli w spotkaniu roboczym zespołu ds. współpracy „Bezpieczna Woda”. Podczas spotkania podsumowano kończące się półrocze oraz rozmawiano o wspólnych działaniach na wodach i terenach przywodnych podczas wakacji. Posiedzenie zespołu wpisuje się w realizowany przez służby program MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą”.

Wczoraj (26.06.18) na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej Lecha Szczepańskiego w Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Włocławku spotkały się podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo na wodach i terenach przywodnych z miasta, a także powiatu włocławskiego. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele inspektoratu ochrony środowiska, nadleśnictwa, straży rybackiej, straży pożarnej, starostwa włocławskiego i miejskiego ratusza. Wśród zaproszonych nie mogło zabraknąć  włocławskich policjantów reprezentowanych przez Komendanta Miejskirgo Policji we Włocławku insp. Marcina Zaleśkiewicza, a także policjantów na co dzień odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na wodach i terenach przywodnych.

Każdy z uczestników na początku podsumował działania jakie podejmował od ostatniego spotkania, które odbyło się w grudniu ubiegłego roku we włocławskiej komendzie. Kierownik Ogniwa Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych KMP we Włocławku asp. Marcin Borowy, przedstawiając informację o realizowanych przedsięwzięciach, podziękował przedstawicielom społecznej i państwowej straży rybackiej oraz strażnikom leśnym za wspólnie zrealizowane służby.

Na zakończenie posiedzenia zespół omówił działania każdego podmiotu związane z bezpieczeństwem wypoczywających nad wodą czy korzystających z terenów leśnych podczas najbliższych dwóch miesięcy wakacyjnych. Włocławscy mundurowi w ramach realizacji programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą” przez czas wakacji pełnić będą służbę w miejscach, gdzie wypoczywają mieszkańcy miasta, a także powiatu. Wspierać nas będą w tych działaniach inne służby, z którymi policjanci współpracują już od wielu lat.  

Autor: sierż. Tomasz Tomaszewski
Publikacja: Kamila Ogonowska