WIADOMOŚCI

Działania "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" na kujawsko-pomorskich drogach

Kujawsko-pomorscy policjanci ponownie przeprowadzili działania prewencyjno-kontrolne pod nazwą "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Czynności te ukierunkowane były na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym oraz wypracowanie właściwych ich zachowań na drogach.

Funkcjonariuszy można było spotkać wszędzie tam, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów. Celem działań ,,NURD” było przede wszystkim ograniczenie oraz wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i kierujących jednośladami, gdyż w przeciwieństwie do użytkowników aut nie chronią ich m.in. pasy bezpieczeństwa, bądź poduszki powietrzne. Dlatego wypadki z udziałem tej grupy są często tragiczne w skutkach.

Same zachowanie użytkowników dróg ma niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo. Przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonym miejscu, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej czy wbieganie na jezdnię przed nadjeżdżające pojazdy, to najczęstsze błędy popełniane przez pieszych. Błędy, które, w przypadku potrącenia przez pojazd, mogą okazać się tragiczne w skutkach.

W działaniach udział wzięło łącznie 322 policjantów, którzy ujawnili 110 wykroczeń kierujących wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego, 89 wykroczeń rowerzystów oraz 166 wykroczeń popełnionych przez pieszych.

W czasie działań policjanci reagowali na wszelkie wykroczenia, ale również tłumaczyli, jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz zachęcali pieszych do noszenia elementów odblaskowych, zwłaszcza po zmroku, nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale także na terenie miast.

Niejednokrotnie w zdarzeniach drogowych uczestniczą nietrzeźwi piesi, którzy poprzez ograniczoną alkoholem świadomość są szczególnie narażeni na potrącenia przez pojazdy. Apelujemy również do nich, żeby zachowali należytą ostrożność na drodze, szczególnie podczas przechodzenia przez jezdnię.

 

"Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" na inowrocławskich drogach

"Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" na sępoleńskich drogach

"Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" na włocławskich drogach

"Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego"

Autor: asp. Remigiusz Rakowski
Publikacja: Kamila Ogonowska