WIADOMOŚCI

Policjanci kontrolują przejścia dla pieszych w rejonie szkół

Mogileńscy policjanci kontrolują przejścia dla pieszych znajdujące się przy szkołach. Funkcjonariusze sprawdzają, czy są właściwie oznakowane, a tym samym bezpieczne dla dzieci, które muszą w tym miejscu przekraczać jezdnię.

Wraz z nastaniem roku szkolnego mogileńscy policjanci rozpoczęli kontrole przejść dla pieszych znajdujących się przy szkołach. Mundurowi będą udzielać dzieciom pomocy w przekraczaniu jezdni oraz od strony praktycznej uczyć prawidłowego zachowania się na drodze.

Jak co roku, sprawdzą także czy znaki w rejonach przejść dla pieszych i szkół są czytelne i prawidłowo usytuowane. Ich uwaga skupia się zarówno na oznakowaniu poziomym jak i pionowym, ale również na stanie urządzeń ostrzegawczo – zabezpieczających.

Działania prowadzone będą na terenie całego powiatu mogileńskiego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, policjanci skierują pisma do zarządców dróg z wnioskiem o uzupełnienie oznakowania lub usunięcie usterek.

Autor: asp. Tomasz Bartecki
Publikacja: podkom. Lidia Kowalska