WIADOMOŚCI

Działania "SMOG" na kujawsko-pomorskich drogach – podsumowanie

Data publikacji 11.10.2018

Kujawsko-pomorscy policjanci przeprowadzili działania "SMOG" mające na celu kontrole pojazdów pod kątem emisji spalin i zadymienia. Miały one również charakter edukacyjny. Policjanci przypominali kierującym, że smog, to nie tylko "zasługa" kominów fabryk i słabej jakości paliwa opałowego domów jednorodzinnych, ale także niesprawnych technicznie pojazdów oraz złej jakości ich spalin.

Na terenie naszego województwa policjanci w miniony wtorek (9.10.18) przeprowadzili działania "SMOG". Głównym celem akcji było ujawnianie nieprawidłowości związanych ze złym stanem technicznym, a w szczególności eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazywał na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co mogło mieć wpływ na zwiększoną emisję spalin do atmosfery. Podczas działań policjanci zwracali także uwagę na stan trzeźwości kierujących oraz inne niebezpieczne wykroczenia w ruchu drogowym.

Działania "SMOG" miały również charakter edukacyjny. Policjanci przypominali kierującym, że smog, to nie tylko "zasługa" kominów i słabej jakości paliwa opałowego domów jednorodzinnych, ale także niesprawnych technicznie pojazdów oraz złej jakości ich spalin.

Kujawsko-pomorscy policjanci ogółem przeprowadzili 2 212 kontroli pojazdów i ujawnili jedno auto z nadmierną emisją spalin. W związku z innymi naruszeniami wymagań ochrony środowiska funkcjonariusze zatrzymali 17 dowodów rejestracyjnych.

Kierującym przypominamy, że muszą się liczyć z zatrzymaniem dokumentu przez policjanta podczas kontroli, jeżeli pojazd nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa. Należy pamiętać o sprawdzaniu stanu technicznego auta celem wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości, również tych związanych z emisją spalin o nadmiernej szkodliwości.

Przypominamy obowiązujące przepisy:

Art. 66. ust. 1, pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022).

Art. 132. ust. 1. pkt 1c ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku policjant może również ukarać kierującego mandatem karnym i nie może zezwolić na dalsze używanie pojazdu.

 

"SMOG" w powiecie bydgoskim

"SMOG" w powiecie świeckim

"SMOG" w powiecie nakielskim

"SMOG" w powiecie toruńskim

"SMOG" w powiecie

"SMOG" w powiecie

 

Autor: asp. Remigiusz Rakowski
Publikacja: Kamila Ogonowska