Policjanci uczestniczyli w marszu przeciwko przemocy - WIADOMOŚCI - Policja Kujawsko-Pomorska

WIADOMOŚCI

Policjanci uczestniczyli w marszu przeciwko przemocy

Wczoraj w Barcinie z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowano happening „Dzieci przeciwko przemocy”. Wzięli w nim udział również policjanci.

Pałuckie Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Żninie zorganizowało w Barcinie happening „Dzieci przeciwko przemocy”. Wzięli w nim udział również policjanci z barcińskiego komisariatu.

Marsz, który przeszedł ulicami miasta był formą protestu przeciwko wszelkim przejawom agresji i przemocy oraz stanowił uwieńczenie projektu „Przemoc boli”.

Policjanci włączyli się również w realizację światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, w ramach której mundurowi wygłoszą prelekcje w placówkach oświatowych. Będą mówić o prawach dziecka, szacunku, godności, wolności i bezpieczeństwie. Motywem przewodnim będzie budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy, uwrażliwienie i wskazanie narzędzi do właściwego reagowania na przemoc oraz szukania pomocy.

 

 

 

 

 

 

Autor: mł. asp. Wioleta Burzych
Publikacja: podinsp. Monika Chlebicz